Stem over verlengd Sociaal Plan Vestia

Zoals bekend had CNV Vakmensen, samen met FNV en De Unie, in 2017 een sociaal plan bij Vestia afgesloten. Dit sociaal plan loopt deze zomer af. In de afgelopen periode hebben wij met jouw werkgever gesproken over verlenging van het huidige sociaal plan.

De gesprekken hebben ertoe geleid dat wij voornemens zijn het huidige sociaal plan met slechts enkele kleine wijzigingen te verlengen. Dit verlengde sociaal plan kent een looptijd tot en met 31 december 2021. 

Uiteraard is er sprake van een concept-sociaal plan totdat de leden van CNV Vakmensen, FNV en De Unie zich hierover hebben uitgesproken. Het concept sociaal plan is vanaf dinsdag 9 juli beschikbaar via intranet van Vestia. Ik leg het concept met een positief advies aan je voor. Het verlengde sociaal plan is volledig in lijn met het voorgaande sociaal plan. Daarbij is het, naar mijn mening, een evenwichtig en goed ‘vangnet’ om de sociale gevolgen van eventuele nog komende reorganisatie(s) op te vangen. 

De leden van CNV Vakmensen, FNV en De Unie hebben stemrecht en kunnen door stemming aangeven of zij het resultaat voldoende vinden. Pas wanneer de leden in meerderheid ‘ja’ hebben gestemd voor het sociaal plan is er sprake van een “echt” sociaal plan en mag ik mijn handtekening zetten.

Neem dus je verantwoordelijkheid als vakbondslid en breng je stem uit! Met deze link kun je meteen digitaal stemmen. Of typ op internet dit webadres in om te kunnen stemmen: https://q.crowdtech.com/NCw6oQgUok-mI_Tnr5mkMA. Geef uiterlijk 9 augustus 2019 aan of je wel of niet akkoord bent met het sociaal plan, dan wel dat je je onthoudt van stemming. Na de stemming word je weer op de hoogte gebracht van de uitslag.

Vanwege mijn vakantie zal de beantwoording van eventuele vragen iets langer op zich laten wachten dan gebruikelijk. Na mijn vakantie, vanaf 5 augustus, ben ik weer in de gelegenheid vragen te beantwoorden. Vóór 9 augustus zal ik in ieder geval de gestelde vragen beantwoord hebben. Het verzoek is om deze vragen per e-mail aan mij te stellen.  

Robbim Heins,
bestuurder CNV Vakmensen
E r.heins@cnvvakmensen.nl