Sociaal Convenant Wooncorporatie Patrimonium

Zoals jullie weten hebben CNV Vakmensen en FNV vorige week een gesprek gehad met jullie directie.

Evaluatiegesprek met de Directie
We waren uitgenodigd door de directie om het Sociaal Convenant wat in juni 2018 is afgesloten te evalueren. Dit was dan ook een tussenevaluatie om te kijken of er nog zaken aangepast moesten worden. Op 2 juli hebben we tijdens een medewerkersbijeenkomst van jullie gehoord wat jullie van het convenant vinden. Hier bleek dat jullie in het algemeen tevreden zijn. Wel waren er een aantal aandachtspunten die wij hebben besproken met de directie. Wij vonden het een plezierig gesprek en hebben er vertrouwen in dat de directie de beide processen serieus met jullie oppakt. Half november zullen directie en bonden het formeel afronden.
Het convenant eindigt pas 1 december 2019.

Uitkomst Evaluatiegesprekken
In artikel 2.10 staat opgenomen dat iedere medewerker ondersteund en begeleid wordt na zijn/haar plaatsing. Tijdens de inwerkperiode moeten er een aantal evaluatiemomenten worden ingepland en aan het einde van de periode moet er een eindevaluatie plaatsvinden. Jullie hebben aangegeven dat deze evaluaties niet hebben plaatsgevonden en staan wel gepland voor september. De directie heeft aangegeven dat wat jullie aangeven, juist is. Hoewel er wel degelijk gesprekken zijn geweest tussen medewerkers en leidinggevenden gedurende de inwerkperiode, zijn die niet officieel gelabeld als evaluatiegesprekken. Het belangrijkste voor de directie is dat jullie met elkaar in gesprek zijn om per medewerker te kijken wat nodig is om de nieuwe functie eigen te maken. Het is dan ook niet zo dat jullie bij de eindevaluaties ineens te horen kunnen krijgen dat jullie niet goed functioneren en dat dit gevolgen heeft voor jullie baan. Mochten er aandachtspunten zijn, dan wordt samen met jullie gekeken welke ondersteuning nog nodig is. We hebben ook specifiek gevraagd hoe wordt omgegaan met de groep mensen waarvan de gevolgen van de herinrichting nu nog niet duidelijk is. Ook hier is ons opnieuw gegarandeerd dat alle medewerkers op alle mogelijke manieren in het proces zullen worden ondersteund. Het is wel belangrijk dat jullie zelf bij het management aangeven dat jullie tegen problemen aanlopen.

Nieuw systeem ERP
Jullie hebben aangegeven dat er in november van dit jaar een nieuw systeem geïmplementeerd wordt, waar alle medewerkers mee moeten werken. Een groot deel van jullie is nog bezig zich de nieuwe functies eigen te maken en nu komt dit er bovenop. Jullie maken je er zorgen over of dit niet teveel van jullie vraagt en hebben aangegeven dat jullie voldoende tijd willen om je alles eigen te maken. De directie begrijpt jullie zorgen en doet er alles aan om alle medewerkers te ondersteunen in dit proces. Het opleidingsplan zal maximaal worden ingezet, ook kunnen extra mensen worden ingezet op regulier werk zodat jullie de mogelijkheid krijgen om je het systeem eigen te maken. Dus mochten jullie tegen problemen aanlopen, geef dit dan tijdig aan en wacht niet tot het werk jullie al over de schoenen loopt.

Geef een reactie
Mochten er toch dingen zijn die niet goed lopen, meld dit aan ons via onderstaand e-mailadres.

Marit Wagemakers,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 30 85
E m.wagemakers@cnvvakmensen.nl