Pensioendiscussie raakt ook sector Woondiensten

CNV Vakmensen en collega-vakbonden stellen de regering een ultimatum. De discussie over pensioenstelsel en de AOW moet nu snel afgelopen zijn. Een eerlijk pensioen en AOW op een eerlijk moment zijn nodig. De pensioendiscussie raakt ook de sector Woondiensten.

Noodrem op verhoging AOW-leeftijd noodzakelijk
De verhoging van de AOW-leeftijd gaat veel te snel. Als het kabinet niet wordt tegen gehouden, wordt de AOW-leeftijd de komende jaren in rap tempo verhoogd. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar.
Het CNV wil, daarom dat de AOW-leeftijd nu direct bevroren wordt.

In de sector Woondiensten vinden we, dat er evenwicht moet zijn. Oudere medewerkers moeten gezond en vitaal hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen halen. Voor jongeren moeten er binnen de sector Woondiensten kansen liggen op een uitdagende baan. De invoering van het generatiepact per 1 januari 2019 is het voorbeeld van een maatregel, waarbij aan de ene kant oudere werknemers de mogelijkheid krijgen om minder te gaan werken, en aan de andere kant ruimte ontstaat voor jongeren om in te stromen. Oudere medewerkers moeten de maatregelen van de overheid bij kunnen benen. Een snelle verhoging van de AOW-leeftijd gaat daaraan voorbij.

Indexering pensioenen
CNV Vakmensen pleit voor aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbetering in ons pensionstelsel. Sinds jaar en dag worden de pensioenen niet geïndexeerd. Ook hier geldt, voor het behoud van koopkracht is het van belang, dat de pensioenen in de pas blijven lopen.

Vakbonden strijden voor een eerlijk pensioen en AOW op een eerlijk moment

  1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken.
  2. De AOW-leeftijd moet nu direct worden bevroren.
  3. Eerder kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd moet mogelijk zijn. Wekgeverboetes op eerder stoppen met werken (RVU-heffing) moeten van tafel. Er moet ruimte zijn voor maatwerk-afspraken voor zware beroepen.
  4. Financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast. Zodat indexering van pensioenen mogelijk wordt en de pensioenopbouw van werkenden weer de moeite waard. Hierdoor worden kortingen op pensioenuitkeringen bij veel fondsen onnodig.
  5. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw pensioenstelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd.

Landelijke actiedag op 18 maart 2019
Op 18 maart gaan er in alle sectoren acties plaatsvinden om onze eisen kracht bij te zetten. Ook in de sector Woondiensten strijden we met elkaar voor jouw belangen, voor jouw pensioen!
De komende weken hoor je van ons en wij hopelijk van jou. Heb je suggesties over vormen van acties? Met elkaar zullen we het moeten doen, het zou mooi zijn als ook jouw corporatie in beweging komt voor een eerlijk pensioen. Doe je mee of heb je ideeën neem contact met de bestuurder in jouw regio of mail naar pensioen@cnvvakmensen.nl

Het is nu of nooit voor jouw pensioen!

Robbim Heins
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E:  R.Heins@cnvvakmensen.nl