Nieuwe koers van Woonfriesland

In de vorige nieuwsbrief van 22 oktober hebben we jullie geïnformeerd over de nieuwe koers van Woonfriesland. Het veranderprogramma wordt doorgezet zonder dat er gedwongen ontslagen vallen.

Woonfriesland heeft daarop aangegeven geen Sociaal Plan meer af te willen sluiten met de bonden, maar een protocol af te spreken met OR. In dezelfde nieuwsbrief hebben we aangegeven dat, mochten er bij de uitwerking van het veranderprogramma zaken niet goed gaan of niet goed dreigen te gaan de vakbond er is om jullie belangen te behartigen.

Wij hebben inmiddels kennis kunnen nemen van het protocol “Spelregels Veranderprogramma 2019-2022”. We hebben inmiddels ook berichten ontvangen van leden die mogelijk geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van deze “Spelregels”.

Allereerst willen we opmerken dat het ons hogelijk verbaast, dat er spelregels zijn afgesproken die negatieve arbeidsvoorwaardelijke consequenties kunnen hebben, zonder dat dit bekend is bij de werknemers.
Uit onze informatie blijkt dat de or een regeling heeft afgesproken met Woondfriesland zonder de collega’s daarin te kennen of te raadplegen. Deze werkwijze is niet wat we als vakbonden voorstaan en doet naar onze mening ook geen recht aan het belang van mogelijk ingrijpende gevolgen.

De spelregels zijn in feite een beknopt Sociaal Plan en het afspreken daarvan is conform cao-artikel 2.14 aan de bonden. Daarnaast zijn we als bonden ook niet enthousiast over sommige aspecten van de spelregels.
Wanneer je een passende functie aanvaart die een salarisschaal lager ligt dan de huidige functie dan heeft dat negatieve gevolgen voor het directe salaris en voor het perspectief wat je mogelijk had kunnen verdienen.
Het niet accepteren van een passende functie leidt tot ontslag waarbij Woonfriesland vervolgens stelt dat je dan verwijtbaar werkloos bent. M.a.w. geen WW-uitkering zult krijgen. Slikken of stikken dus!

Het kan ook zijn dat je een niet-passende functie krijgt aangeboden. Dit is een functie die onvoldoende aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de medewerker. Je mag deze weigeren, maar dan zijn de mogelijke gevolgen nogal onduidelijk. In dat geval wordt met de medewerker een overeenkomst gesloten waarin een individuele regeling is uitgewerkt. Dit is maatwerk en kan per situatie verschillen.
Er staat niet bij wat het budget is voor dit maatwerk en het kan zomaar betekenen dat het alsnog einde dienstverband betekent zonder dat er een redelijke compensatie voor is afgesproken.

Zoals gezegd zijn we verbaasd over het feit dat maar enkele collega’s van jullie een protocol afspreken wat de komende jaren ingrijpende arbeidsvoorwaardelijke gevolgen kan hebben voor individuele werknemers.
Ook zijn we wel een beetje verbaasd dat we geen collectieve weerstand hebben geconstateerd van onze betrokken en doorgaans (overigens zeer gewaardeerd) kritische leden. Het zal er waarschijnlijk mee te maken hebben dat jullie niet of nauwelijks zijn geïnformeerd of misschien helemaal de inhoud van het protocol niet kennen. Voor de volledigheid sturen wij hierbij het protocol mee.

We willen graag, indien er behoefte en belangstelling voor is, in een gezamenlijke bijeenkomst van CNV en FNV het protocol met jullie bespreken. Wij zijn zeer benieuwd naar jullie mening. Lees het protocol maar eens zorgvuldig door en laat ons weten wat je er van vind en of we er wat aan moeten doen.

Willem Timmer,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 202 957
E. w.timmer@cnvvakmensen.nl


Bijlage: Protocol

Downloads