Ledenvergadering FNV en CNV Reorganisatie OFW Dronten

Binnenkort zal er een online ledenbijeenkomst plaatsvinden, in deze nieuwsbrief willen we jullie hierover informeren.

Mijn FNV collega Ingrid Pallada en ik, hebben een gesprek gehad met de OR en jullie bestuurder, de heer Pouw over voorgenomen wijzigingen in de organisatie. Graag zouden wij hierover met jullie van gedachten wisselen. Uiteraard gaan we dan ook kort in op het proces en het Sociaal Plan.

Online ledenbijeenkomst

Hiervoor willen wij jullie uitnodigen voor een online ledenbijeenkomst van FNV en CNV samen op maandagavond 27 maart van 19.00 - 20.00 uur.

De link is: 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Mochten er al vragen zijn voor de bijeenkomst, bel of mail dan even!


Saskia Spaargaren
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5144 3597
E s.spaargaren@cnvvakmensen.nl