Leden stemmen in met sociaal plan Woonbedrijf

Op onze ledenraadpleging op woensdag 23 oktober hebben alle aanwezige leden van CNV Vakmensen ingestemd met het voorliggende onderhandelingsakkoord voor het sociaal plan Woonbedrijf. Dat betekent dat ik namens onze leden het sociaal plan onderteken.

Omdat er een aantal leden niet aanwezig waren op de ledenraadpleging, wil ik je in deze nieuwsbrief informeren over enkele zaken die wij hebben besproken op de bijeenkomst omdat die ook voor jou mogelijk relevant zijn.

  • Conform het sociaal plan kom je pas in aanmerking voor outplacement en de ontslagvergoeding nadat je met een persoonlijke brief schriftelijk boventallig bent verklaard.
  • Als je intern, dus binnen Woonbedrijf, een passende functie krijgt aangeboden, dan kun je die beter niet zomaar weigeren. Als je een passende functie weigert, krijg je wel een beëindigingsvergoeding van 1,5 keer de huidige transitievergoeding, maar je loopt het risico dat je geen WW krijgt. Van het UWV mag je namelijk niet zomaar passend werk weigeren. Ben je van mening dat de aangeboden functie niet passend is, dan kun je bezwaar indienen conform Hoofdstuk 5 van het sociaal plan.
  • Als je van je werkgever extern, dus buiten Woonbedrijf, een gelijkwaardige of passende functie krijgt aangeboden, ben je niet verplicht om die te accepteren. Als je nog niet boventallig bent verklaard, en je accepteert een functie buiten Woonbedrijf, dan neem je als het ware zelf ontslag en kom je ook niet in aanmerking voor de beëindigingsvergoeding in het sociaal plan.
  • Voor de oudere werknemers die met ontslag te maken krijgen en aansluitend aan hun dienstverband gebruik willen maken van de VPL-regeling is het van belang om te weten dat dit een voorwaardelijke regeling is. Je kunt alleen gebruik maken van de VPL-regeling als je tot aan de laatste dag voordat je met vervroegd pensioen gaat bij een woningcorporatie werkt. Je mag dan ook niet vrijgesteld van werk zijn. Ook mag je geen ontslagvergoeding meekrijgen. Daarom hebben we in artikel 9.3 de afspraak gemaakt dat de werkgever zorg draagt voor een goede voorlichting van het pensioenfonds, en dat er gezocht kan worden naar een maatwerkoplossing.
  • In het sociaal plan hebben we ook afgesproken dat er mogelijk een addendum komt voor medewerkers van de Bouwservice. Dit hebben we afgesproken omdat er in het geval van de Bouwservice misschien sprake is van “overgang van onderneming”. Wij achten de kans klein, maar als daar sprake van is, dan gaan de betrokken medewerkers van rechtswege mee over naar de verkrijgende partij met behoud van arbeidsvoorwaarden en anciënniteit. In dat geval is er dus geen sprake van boventalligheid en ontslag en moeten wij aanvullend op het sociaal plan afspraken maken.

Uitnodiging bijeenkomst Bouwservice
Op donderdag 14 november om 17.00 uur organiseren wij een bijeenkomst voor medewerkers van de Bouwservice om uitgebreid te praten over hun situatie. We zoeken nog een locatie, maar zet deze datum alvast in je agenda!

Er is ook nog iets wat we niet besproken hebben op de ledenraadpleging. Op advies van onze jurist die het sociaal plan heeft getoetst, is op verzoek van de vakbonden de definitie van “Salarisperspectief” uit het sociaal plan gehaald. Hierover zijn namelijk verder geen afspraken gemaakt in het sociaal plan, en als we dit laten staan dan zou dit tot verwarring kunnen leiden. Dit verandert verder niets aan de inhoud van het sociaal plan.

Tot slot, word je geraakt door de aankomende organisatiewijzigingen en je bent lid, laat je dan vooral juridisch adviseren voordat je ergens een besluit over neemt. Je kunt daartoe contact opnemen met CNV Info, telefoon (030) 751 10 07.
Heb je verder nog vragen bel/mail mij dan via onderstaande gegevens.

Gerard van Cuijk,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 13 40 89
E g.vancuijk@cnvvakmensen.nl