Al het nieuws

Leden Accolade zijn aan zet

Een goed begin is het halve werk. En we zijn het jaar goed begonnen bij Accolade. Vorige week hebben we een goede en constructieve digitale ledenbijeenkomst gehad over het sociaal plan voor de transitie DIV. Wij organiseerden de ledenbijeenkomst omdat de gesprekken over het sociaal plan in de eindfase zaten en we samen met jullie over een aantal zaken van gedachten wilden wisselen. Daarbij zijn vele aandachtspunten en knelpunten de revue gepasseerd.  Fijn dat zoveel van jullie bij de bijeenkomst aanwezig waren en duidelijk ook de steun, aandacht en solidariteit naar jullie collega’s van het DIV-team hebben uitgesproken.

Ook hebben we nog even kort stilgestaan bij de ontwikkelingen van Accolade op korte termijn en de komende jaren. Jullie zijn bij de gesprekken daarover direct betrokken. Op dit moment is het voor jullie nog niet helemaal duidelijk wat de ontwikkelingen voor jullie precies gaan betekenen. Maar jullie hebben er wel vertrouwen in dat het goed geregeld wordt. Wij zijn op grote lijnen geïnformeerd, binnenkort horen we meer.

Sociaal Plan

 1. Tijdens de bijeenkomst hebben wij onze uitgangspunten bij het sociaal plan geschetst.
 2. Een duidelijke schets van de aanleiding en context.
 3. Een goede, transparante en objectieve plaatsingsprocedure
 4. Ruimte, tijd en financiering van een mobiliteitstraject, van werk naar werk, scholing, opleiding en ontwikkelmogelijkheden.
 5. Goede financiële regelingen om de gevolgen voor alle betrokkenen zo veel mogelijk te verlichten of te compenseren.
Over al deze punten hebben we goed overleg met jullie werkgever, in de personen van Elze, Friso en Marjan, gehad. Op het moment dat we de ledenbijeenkomst organiseerden waren we voor een groot deel van de afspraken al tot overeenstemming gekomen. Op een 3-tal cruciale punten stokte echter het overleg.
Deze punten waren de maximalisatie van de beëindigingsvergoeding, het behoud van koopkracht bij plaatsing in een lagere functie en de toetsingsmogelijkheid van het ontslag bij het UWV. Tijdens de bijeenkomst hebben we deze punten goed met jullie doorgesproken, waarbij het voor ons ook duidelijk werd aan welke punten jullie het meeste belang hechten. Daarmee zijn we het vervolggesprek ingegaan.

Én het resultaat = Sociaal Plan? 

Ondanks de goede gesprekken, onze intenties en gezamenlijke wens om elkaar te vinden, hebben de gesprekken niet kunnen leiden tot een akkoord. Zoals we tijdens de bijeenkomst al aangegeven hadden, zitten de verschillen met name op principeniveau. We hebben een resultaat bereikt maar geen akkoord. Dat wat jullie werkgever uiteindelijk biedt, past niet binnen het door ons gehanteerde beleid én het door jullie gegeven mandaat. Dus geen akkoord. De tekst van de volledige afspraken tref je in bijlage aan. Jullie zijn aan zet. Jullie kunnen je oordeel geven over dit resultaat: jullie beslissen. Dus zijn jullie weer aan zet! Breng daarom jouw stem uit over het resultaat. 

Het resultaat in het kort

Tijdens het laatste gesprek en de vervolgcontacten daarop, zijn we uiteindelijk tot het volgende resultaat op de genoemde punten gekomen. In het kort: 
 • De maximalisatie van de beëindigingsvergoeding is niet meer opgenomen in de afspraken.
 • De mogelijkheid om het ontslag ter toetsing aan het UWV voor te leggen blijft open.
 • De afbouw van koopkracht bij plaatsing in een lagere functie blijft gehandhaafd. Daaraan is wel een wederzijdse inspanningsverplichting toegevoegd.
 • Daarnaast hebben we goede afspraken over de plaatsingsprocedure, waarbij voldoende ruimte en tijd geboden wordt.
 • Voldoende tijd, ruimte en budget bij een mobiliteitstraject, van werk naar werk, scholing, opleiding en ontwikkelmogelijkheden.
 • Vergoeding van kosten voor een juridisch of financieel advies.
 • Een beëindigingsvergoeding met correctiefactor van 1,5 – 2.0.

Breng je stem uit 

Wat vind jij? Met deze link kan jij je stem uitbrengen. Stem nu. Stemmen kan tot maandag 31 januari 2022. Wij zijn benieuwd naar jullie reacties. Alvast bedankt!

Mede namens FNV-collega Sabine de Vriend,
Saskia Spaargaren, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5144 3497 / s.spaargaren@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error