Geef je mening 23 september: wel of niet doorlopend sociaalplan bij L'escaut?

CNV Vakmensen en FNV organiseren een (online) vergadering op 23 september voor de medewerkers van L'escaut Vlissingen. Het huidige sociaalplan is verlopen. De bonden willen het verlengen. De werkgever wil onderhandelen over een geheel nieuw sociaalplan en is met een slechter voorstel gekomen. Dus gaan de bonden eerst terug naar de leden. Wat willen jullie? Opnieuw onderhandelen om een doorlopend sociaalplan te sluiten? Of niet? En zo ja: wat moet er dan minimaal in worden opgenomen?

Begin dit jaar hebben wij, FNV en CNV Vakmensen, een overleg gehad met de directie en de beleidsmedewerker HRM van L'escaut over een doorlopend sociaalplan bij L'escaut Vlissingen. Hierbij was ook een afvaardiging van de ondernemingsraad (OR) aanwezig.
Dit gesprek betrof onder andere de evaluatie van het afgelopen sociaal plan.

Aangezien het sociaalplan had voldaan en zowel werkgever als medewerkers er tevreden over waren, hebben wij de wens op tafel gelegd om het sociaalplan in ongewijzigde vorm te verlengen. De werkgever moest daarover nadenken.
In eerste instantie vond de directie een sociaalplan niet nodig, omdat er de komende tijd geen grote organisatiewijzigingen zouden gaan plaatsvinden. Na wat argumenten van onze kant zagen zij geen bezwaar, maar wilden zij dit eerst nog bespreken in het managementteam.

We hebben toen een vervolgafspraak gepland op 4 maart, maar door omstandigheden heeft dat overleg pas plaatsgevonden op woensdag 7 juli.
Voorafgaand aan het overleg heeft jullie werkgever ons een voorstel voor een sociaal plan gemaild.
Tot onze grote verbazing was dat een heel ander sociaal plan dan het vorige, van een veel lager niveau dan wat wij gewend zijn af te spreken in de sector Woondiensten.Wij begrijpen daar niets van. Zeker aangezien jullie werkgever aangeeft dat er op korte termijn geen grote organisatiewijzigingen zullen plaatsvinden en er waarschijnlijk geen gedwongen ontslagen zullen vallen. In zo'n geval is het sociaal plan vooral bedoeld als vangnet, en zal dat niet direct leiden tot hoge kosten voor de werkgever. Dus waarom dan het laatste goedwerkende sociaalplan compleet uitkleden?

Het komt er dus op neer dat jullie werkgever niet wil uitgaan van het vorige sociaal plan, maar opnieuw wil gaan onderhandelen.
Wij hebben aangegeven dat wij in dat geval eerst onze leden willen spreken om te horen wat zij hiervan vinden.
Daarom organiseren wij een online raadpleging op donderdag 23 september om 16:00 uur. Je kunt deelnemen via de volgende link:

Klik hier om aan de vergadering deel te nemen

Gezien het grote belang van deze bijeenkomst hoop ik je te mogen verwelkomen.
Ook niet-leden zijn van harte welkom, dus nodig gerust je ongeorganiseerde collega uit.

Mocht je deze brief per post ontvangen, dan werkt de link natuurlijk niet. Om de link te ontvangen, kun je contact opnemen via email: n.abelskamp@cnvvakmensen.nl.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

Nancy Abelskamp, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-51251159
E: n.abelskamp@cnvvakmensen.nl