Evaluatie en verlenging Sociaal Plan Weller

Op maandag 8 juni heb ik, samen met vertegenwoordigers van de FNV en De Unie, een overleg met jouw werkgever gehad om de reorganisatie Weller 2.0 en het Sociaal Plan Weller te evalueren. Een delegatie van de OR was daarbij als toehoorder aanwezig.

Evaluatie Sociaal Plan
Weller vertelde ons dat er in het kader van Weller 2.0 geen sprake is geweest van gedwongen ontslagen. Alle medewerkers hebben een passende of geschikte functie aangeboden gekregen en aanvaard. Ook zijn er geen bezwaren ingediend bij de Geschillencommissie van het sociaal plan.

Verlenging Sociaal Plan
In 2018 was het voornemen dat Weller 2.0 op 1 januari 2020 volledig vorm zou hebben gekregen, waarbij het jaar 2018/2019 gezien werd als een transitieperiode waarbinnen de herinrichting en implementatie van de nieuwe organisatie haar bestek zou krijgen. Werkgever heeft echter aangegeven dat de reorganisatie nog niet helemaal is afgerond.

Een van de doelen van Weller 2.0 was de herinrichting naar een procesorganisatie. De vertaling hiervan vindt momenteel nog plaats bij de woningzoekenden-, verhuur/mutatie- en onderhoudsprocessen. Volgens jouw werkgever kan dit traject nog leiden tot marginale aanpassingen in de functies van medewerker klant, adviseur klant en technisch beheerder. De verwachting is dat dit eind 2020 of begin 2021, volledig is afgerond. Aangezien dit formeel nog valt onder het organisatieontwikkelingstraject, hebben partijen besloten het Sociaal Plan te verlengen tot 1 juli 2021.

Ik ga ervan uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op per mail r.jongen@cnvvakmensen.nl. Bellen mag ook 06 51 202 961.

René Jongen
bestuurder CNV Vakmensen