Derde ronde cao-onderhandelingen Woondiensten

Woensdag 20 februari hebben vakbonden en Aedes elkaar voor de derde keer ontmoet om over de cao Woondiensten te onderhandelen. Helaas heeft het overleg nog niet tot een nieuwe cao geleid. De grootste hobbel blijft de loonontwikkeling in de sector.

Loonbod Aedes onvoldoende
Het loonbod van werkgevers is op dit moment 3% (structureel) per 1 april 2019. De looneis van de vakbonden is 4,25% (structureel) per 1 april 2019. Het verschil daartussen bleek gisteren (nog) niet te overbruggen.

Vakbonden hebben steeds aangegeven dat zij gaan voor koopkrachtbehoud van de medewerkers in de sector. Ook voor hen die te maken gaan krijgen met een aanpassingsbedrag. Daarbij hebben zij de ambitie het pensioengevend loon van de mensen iets te laten groeien.
Vakbonden hechten aan een akkoord. De geboden 3% loonsverhoging is echter onvoldoende. Gelet op de huidige inflatie en de tegenvallende energierekening houden de medewerkers die te maken hebben met een aanpassingsbedrag aan het eind van de maand minder in het loonzakje over. Dat kan niet de bedoeling zijn. Integendeel, na vele jaren van stilstand (2018 was een uitzondering) is een inhaalslag op zijn plaats, aldus bestuurder Robbim Heins van CNV Vakmensen.

Er is tijdens het overleg ook nog over andere zaken gesproken (voorstellen op het gebied van het functiehandboek, duurzame inzetbaarheid en de vaste baan als norm). Maar daar zijn de tegenstellingen minder groot.

Vervolg
Partijen hebben afgesproken de komende weken na te denken over een oplossing en in gesprek te gaan met hun respectievelijke cao-commissies en bestuursadviescommissie. Op 20 maart aanstaande worden de onderhandelingen voortgezet.

Wil je meer weten over de cao-onderhandelingen?
Bezoek onze website www.cnvvakmensen.nl en ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten/. Je vindt daar achtergrondinformatie, blogs, meningen en reacties van je collega’s. Je kunt zelf uiteraard ook een vraag stellen of je mening geven.

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 51 60 1987
E: r.heins@cnvvakmensen