CNV-leden stemmen in met onderhandelingsresultaat cao-Woondiensten

Nieuwe cao-Woondiensten is een feit. Overgrote meerderheid van de stemmende CNV-leden gaan akkoord met het onderhandelingsresultaat. De leden van de vakbonden FNV en De Unie gaan ook akkoord. Ook Aedes heeft zijn goedkeuring aan het onderhandelingsresultaat verleend.

CNV-leden stemmen in met onderhandelingsresultaat cao Woondiensten
De afgelopen weken zijn de leden in de gelegenheid gesteld om hun stem over het onderhandelingsakkoord cao-Woondiensten uit te brengen. Een overgrote meerderheid van de stemmende CNV-leden gaan akkoord met het onderhandelingsresulaat. 93% procent van de leden stemden vóór het onderhandelingsresultaat, 6% tegen, 1% onthield zich van stemming. Ook de achterban van de vakbonden FNV en De Unie alsmede van de branche-organisatie Aedes stemmen in.

Uiteenlopende reacties
Alhoewel de uitslag van de digitale stemming duidelijk is, liepen de reacties over het onderhandelingsresultaat uiteen. Veel leden spreken hun waardering uit over het onderhandelingsresultaat. Zij zijn blij, dat in deze periode een cao tot stand gekomen is. Gezien de landelijke omstandigheden van de pandemie en de economische verwachtingen vinden zij dit een mooi resultaat. Leden plaatsen echter ook de nodige kritische kanttekeningen. Het gehandhaafd blijven van het aanpassingsbedrag voor de (eindtredes in de) schalen C t/m H en O zit veel medewerkers dwars. Het toekennen van een structurele loonsverhoging per 1 juli vinden veel leden te laat. Daarnaast vinden veel medewerkers de structurele loonsverhoging en de thuiswerkvergoeding te laag.

Bestuurder Robbim Heins geeft aan, dat al in het najaar gestart zal worden met de cao-onderhandelingen voor 2022. Met de opmerkingen van de kritische leden zal zeker rekening gehouden worden. Voor het aanpassingsbedrag geldt, dat die afspraak met instemming van de leden in het verleden gemaakt is. Dat is een afspraak waar we niet zomaar onderuit kunnen. Wel zal CNV Vakmensen vasthouden aan de eis: tenminste koopkrachtbehoud voor iedereen.

Toelichting op het onderhandelingsresultaat cao-Woondiensten 2021
Cao-partijen schreven gezamenlijk een toelichting op het onderhandelingsresultaat. De toelichting geeft antwoord op veel gestelde vragen en komt met voorbeelden. De toelichting kun je vinden op ons digitale platform Je Achterban.

Betrokken leden praten en denken in de cao+-commissie Woondiensten mee over de cao-inzet
De inzet van CNV Vakmensen in de onderhandelingen wordt bepaald door actief betrokken CNV-leden. In de cao+-commissie Woondiensten bepalen zij de inzet voor de cao-onderhandelingen. Als de onderhandelingen lopen, worden de onderhandelingen door de cao+-commissie op de voet gevolgd. Vertegenwoordigers van de cao+-commissie zitten ook in de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen.

Door de inbreng van de cao+-commissie weten we wat er speelt in de sector. Wil je meer weten en wil je wellicht ook lid worden van de cao+-commissie? Laat het weten aan: r.heins@cnvvakmensen.nl.

Op de hoogte blijven?
Op ons online platform JeAchterban vind je informatie over de cao-onderhandelingen, maar ook blogs en meningen van je collega's. We nodigen jou van harte uit om te laten horen wat jij belangrijk vindt.

Verdere achtergrondinformatie vind je ook op onze website

Mede namens
Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie
Nicole Geerts, plv. lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 60 19 87
E. r.heins@cnvvakmensen.nl