Cao Woondiensten: achterban aan zet!

De boodschap van de vakbonden komt niet binnen bij Aedes. Vakbonden hameren gezamenlijk op herstel koopkracht. De sector Woondiensten moet een inhaalslag maken. De medewerkers in de lagere inkomensschalen verdienen extra steun in de rug. Vakbonden komen met één gezamenlijke looneis. Aedes houdt vast aan marktconformiteit en de referentiemarkt. Ook het aanpassingsbedrag moet volgens Aedes in stand blijven. Vakbonden gaan hun achterban raadplegen met de vraag: zitten we op de juiste weg?

Herstel koopkracht

In de derde onderhandelingsronde op woensdag 6 september 2023 stond het thema loon wederom centraal. De vakbonden hameren op herstel koopkracht. De achterban heeft aan de vakbonden bij de voorbereidingen van het cao-overleg een krachtig signaal afgegeven, vanwege de fors gestegen prijzen van de dagelijkse boodschappen, de benzine, gas en elektriciteit moeten de lonen fors omhoog. Vakbonden deden een dringende oproep aan Aedes om de werknemers in de sector Woondiensten niet in de kou te laten staan. De boodschap van de bonden komt niet binnen bij Aedes. Alhoewel de wereld sinds 2015 fors veranderd is, houdt Aedes vast aan marktconformiteit en de referentiemarkt. De uitgangspunten van de vakbonden en Aedes zijn totaal verschillend. De vakbonden en Aedes kijken door een andere bril. Als vakbonden spreken over een inhaalslag, dan hebben ze het over de loonachterstand ten opzichte van de prijzen. Aedes heeft het over de inhaalslag die ten opzichte van de referentiemarkt gemaakt moet worden. Het mag duidelijk zijn: de verschillende inzichten van vakbonden en Aedes leidt tot een zeer uiteenlopende insteek. Wat aan de onderhandelingstafel het gevolg is van deze verschillende inzichten, lees je hieronder.

Eén gezamenlijke looneis van vakbonden

Over het uitgangspunt verschillen de vakbonden onderling niet van mening. Herstel koopkracht is de leus. In de voorstellenbrief liepen de voorstellen over de loonparagraaf enigszins uiteen. Vakbonden hebben nu gezamenlijk één looneis op tafel gelegd. Een looneis bestaande uit centen en procenten (beide onderdelen zijn structureel). Als looneis legden de vakbonden op tafel een loonsverhoging van € 83,- bruto per maand, plus 11%.

Met een looneis bestaande uit centen en procenten, hebben we als vakbonden oog voor alle werknemers, werknemers met lagere-, midden- en hogere inkomens. Met de bijdrage in centen (structureel ongeveer € 1000,- bruto per jaar) willen vakbonden de werknemers met lagere inkomens een steun in de rug geven. Juist de werknemers met de lagere inkomens hebben het het hardst te verduren. Iedereen profiteert van een verhoging in centen, maar de werknemers met lagere inkomens relatief gezien het meest. Dat de werknemers met de lagere inkomens het hard te verduren hebben, wordt door Aedes zelf ook gezien. In een brief van 4 mei 2023 deed Aedes aan corporaties de dringende oproep om aan medewerkers een eenmalige uitkering van € 1000,- bruto te verstrekken. Uitdrukkelijk besteed Aedes in de brief aandacht aan de medewerkers in de lagere loonschalen:

"We denken dat dit gebaar de medewerkers enigszins tegemoet komt. Het bestuur heeft in deze bijzondere situatie gekozen voor een absoluut bedrag (en geen percentage), zodat medewerkers in de lagere loonschalen er het meest voordeel van hebben. Zij ondervinden immers relatief de meeste negatieve gevolgen van de hoge inflatie." (uit de brief van Aedes, d.d. 4 mei 2023).
Helaas lijkt het bij een eenmalig gebaar te blijven.

Ook in de referentiecao's wordt steeds vaker een bedrag in centen en procenten afgesproken. Juist om de werknemers met lagere inkomens te ondersteunen.

Koude kermis

De reactie van Aedes viel bitter tegen. Inhoudelijk is er niet gereageerd op het voorstel van de vakbonden. Aedes houdt vast aan het aanpassingsbedrag, ook van een loonsverhoging in centen en procenten wil Aedes niet weten. Aedes legde het voorstel op tafel van een loonsverhoging van 7% structureel met daar bovenop 1% eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering krijgt in het voorstel een standaard karakter. Eventuele al bestaande eindejaarsuitkeringen/dertiende maanden/overige bedrijfseigenregelingen?/etc. worden geïncorporeerd in de cao-eindejaarsuitkering. Met andere woorden alleen de werknemers, werkzaam in corporaties waar een dergelijke regeling nog niet is afgesproken, profiteren er van. Wat er gebeurt met reeds bestaande afspraken binnen corporaties is nog niet duidelijk. Wrang hierbij is dat Aedes niet aan kan geven hoeveel corporaties op dit moment een dergelijke regeling hebben.

Loonbod/loonruimte

Feitelijk vallen voor Aedes loonbod en loonruimte samen. Aedes wil het enkel hebben over loon en eindejaarsuitkering. CNV Vakmensen legt de klemtoon op herstel koopkracht, maar heeft daarnaast ook nog andere voorstellen gedaan. Een sprekend voorbeeld is het voorstel van CNV Vakmensen om voor jongeren stageplaatsen uit te breiden en afspraken te maken over een stagevergoeding. In een sector waar er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt en dringend behoefte aan nieuwe instroom van personeel, is zo'n afspraak zeker op zijn plaats. CNV Vakmensen zal zich er voor inzetten om dit voorstel en eventueel nog andere voorstellen gerealiseerd te krijgen.

Achterban aan zet

CNV Vakmensen onderhandelt voor jullie. We zijn benieuwd naar jullie opmerkingen/reacties. 
Volgende week komt de kadergroep (actieve leden binnen de Woondiensten bijeen) om onze inzet verder af te stemmen.
Maar, we zijn ook benieuwd hoe jij er in staat. De komende tijd zul je meer van ons horen.

We willen je alvast uitnodigen voor één van de digitale bijeenkomsten:
- Dinsdag 19 september 2023 om 15.30 uur, deelname kan via deze LINK,
- Donderdag 21 september 2023 om 15.30 uur, deelname kan via deze LINK,
- Maandag 25 september 2023 om 15.30 uur, deelname kan via deze LINK.

Graag horen we jullie mening over de opstelling van Aedes. Leden en niet-leden zijn van harte welkom om aan de bijeenkomsten deel te nemen. Nodig je collega ook uit.

Meepraten en reageren

Als CNV Vakmensen kunnen we de ondersteuning vanuit de achterban goed gebruiken. Laat je horen, maak je mening kenbaar op de cao-pagina. Het gaat immers om jouw cao. Op de cao-pagina kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen: Cao Woondiensten | CNV Vakmensen. Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan vind je op deze pagina ook de deelnamelink van de digitale bijeenkomsten.

Lid worden

Maak jouw ongeorganiseerde collega nu lid van CNV Vakmensen. Je collega betaalt dan € 20,23 voor de eerste 6 maanden van het lidmaatschap. Meer informatie kun je vinden op https://www.cnv-ledenwerven.nl/.

Namens CNV Vakmensen,

Ronald Everard (kaderlid en lid onderhandelingsdelegatie) en
Stan Westerink (kaderlid en plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie),

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 19 87
E  r.heins@cnvvakmensen.nl 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error