Al het nieuws

Akkoord onderhandelingsresultaat Woondiensten

Vakbondsleden stemmen in overgrote meerderheid in met het onderhandelingsresultaat Woondiensten. Op 4 juli jongstleden ondertekenden de vakbonden en Aedes het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Woondiensten.
]Het onderhandelingsresultaat zonden we jullie als bijlage van de nieuwsbrief op 4 juli aan jullie toe. Vakbondsleden waren in de gelegenheid om tot en met 16 augustus hun stem uit te brengen.

Uitslag van de digitale stemming
Bijna 90% van de CNV-leden stemde vóór de cao Woondiensten. Voor FNV en De Unie geldt hetzelfde beeld.
Dit onderhandelingsresultaat was niet helemaal wat vakbonden wilden. We hebben het onderhandelingsresultaat daarom neutraal aan onze leden voorgelegd, zodat onze leden hun eigen mening konden vormen. Het is fijn dat we een uitslag hebben die glashelder is! De vakbonden hebben inmiddels aan branche-organisatie Aedes bericht, dat bijna 90% van de vakbondsleden voor de cao heeft gestemd.

Wachten op het bestuursbesluit van Aedes
Aedes is nog niet zover. Het bestuur van Aedes moet nog akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat.
Pas als het bestuur van Aedes akkoord gaat, komt de cao tot stand.

Aan de slag
Bestuurder Robbim Heins hoopt, dat het Aedes-bestuur snel een positief besluit neemt.

Medewerkers hebben lang genoeg op een structurele loonsverhoging moeten wachten. Het zou mooi zijn als de afgesproken loonsverhoging in september op het loonstrookje kan worden bijgeschreven. Bovendien moeten cao-partijen aan de slag met het uitvoeren van het overeengekomen onderzoek naar het Handboek Functie-indeling Woondiensten.”

Zodra het bestuursbesluit van Aedes bekend is, zullen we jullie informeren.

Wil je meer weten over de cao-onderhandelingen?
Bezoek onze website www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/cao-woondiensten en ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten. Je vindt daar achtergrondinformatie, blogs, meningen en reacties van je collega’s. Je kunt zelf uiteraard ook een vraag stellen of je mening geven.

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen