Al het nieuws

Aan alle leden werkzaam bij Woonfriesland

Nadat wij onze ledenvergadering hebben gehad op 1 oktober in Leeuwarden, hebben wij jullie werkgever Woonfriesland een brief gestuurd met de uitkomst van onze ledenvergadering.

Uitkomst ledenvergadering
Deze brief hebben jullie van ons eerder ontvangen. In deze vergadering werd door een groot gedeelte van de aanwezige leden aangegeven dat zij eerst door Woonfriesland goed geïnformeerd willen worden, alvorens zij ons een mandaat voor onderhandelen kon geven over een vangnetregeling.
Afgelopen donderdag 17 oktober hebben we overleg gehad met Woonfriesland over de ontwikkelingen inzake het veranderprogramma. Woonfriesland deelde ons mee dat het veranderprogramma wordt doorgezet, maar dat er voor een nieuwe koers wordt gekozen. Er zullen binnen het veranderprogramma geen gedwongen ontslagen vallen. De komende drie jaar biedt Woonfriesland iedereen baanzekerheid. Het kan echter wel betekenen dat voor een individuele werknemer de functie kan wijzigen.

Afspraak OR
Met de or is een protocol afgesproken waarbij een passende functie bijvoorbeeld ook een functie kan zijn in één lagere loonschaal met daaraan gekoppeld een persoonlijke toeslag.
Komende weken gaat Woonfriesland de werknemers uitgebreid informeren over wat het veranderprogramma met zich meebrengt. Wij verwachten dat jullie daarbij ook uitgelegd krijgen wat het verschil is tussen baanzekerheid en functiezekerheid en wat voor protocol er is afgesproken met de or.

Individuele belangenbehartiging
Woonfriesland benadrukte meermalen dat er geen sprake is van een bezuiniging.
In tegenstelling tot eerder voornemen heeft Woonfriesland aangegeven met de vakbonden geen sociale regeling te willen afspreken. Mochten jullie in de uitwerking van het veranderprogramma vinden dat jullie niet correct behandeld of misschien zelfs benadeeld worden, dan kunnen jullie als lid van CNV Vakmensen natuurlijk altijd een beroep doen op individuele belangenbehartiging.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik deze graag van jullie.
Succes met de bijeenkomsten van Woonfriesland volgende week.

Willem Timmer,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 202 957
E w.timmer@cnvvakmensen.nl