Al het nieuws

Woonstede Sociaal Plan getekend

Na schriftelijke stemming heeft 50% van de leden getekend
Op donderdag 24 juni hebben FNV en CNV Vakmensen een gezamenlijke ledenraadpleging georganiseerd. Hoewel de aanwezige leden unaniem konden instemmen met het voorgelegde onderhandelingsakkoord voor een Sociaal Plan, hebben wij vanwege de geringe opkomst besloten om alle leden alsnog de gelegenheid te bieden om hun stem uit te brengen. Wij vinden het namelijk erg belangrijk om zeker te weten dat er voldoende draagvlak is.

Korte tijd om te tekenen
Omdat de directeur Marian Teer op 1 juli 2021 met pensioen ging en zij nog wel haar handtekening moest zetten, hebben wij de periode om te stemmen kort gehouden. Gelukkig is de korte tijd om te stemmen door jullie goed gebruikt en dat heeft er toe geleid dat uiteindelijk 50% van de leden heeft gestemd, allemaal vóór het Sociaal Plan. Dat betekent dat ik namens de leden het Sociaal Plan heb ondertekend. Het Sociaal Plan tref je als bijlage aan.

Vertraging vanwege ondertekening
Dit betekent ook dat wij aan het einde zijn gekomen van het onderhandelingstraject. Dit bericht ontvangen jullie met een kleine vertraging omdat partijen een getekend sociaal plan willen toezenden en de post enkele dagen nodig heeft gehad om het sociaal plan voor ondertekening ront te zenden.

Declareer het lidmaatschap 2022
Tenslotte wil ik je er aan herinneren om je lidmaatschapsgeld van CNV Vakmensen over 2022 bij Woonstede te declareren op grond van artikel 15 van het Sociaal Plan.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze nieuwsbrief of het Sociaal Plan dan kun je mij bellen op mijn mobiel 06-51203004 of een E-mail sturen zenden aan w.kampen@cnvvakmensen.nl

 

Tenslotte wil ik een goede toekomst toewensen en voor de korte termijn een goede vakantie.
Hartelijke Groeten

 

Wietze Kampen
Bestuurder

CC Sociaal Plan Woonstede

 

Downloads