Werktijdverkorting in de corporaties?!

Vandaag heeft Aedes een bericht op haar website geplaatst over het coronavirus en werktijdverkorting. Aedes wijst corporaties op de regeling dat als er tijdelijk geen of minder werk is er werktijdverkorting aangevraagd kan worden. De werknemer ontvangt dan over de niet gewerkte uren een WW-uitkering

Let op! Met een beroep op de WW-uitkering wordt er een aanspraak gedaan op jouw opgebouwde WW-rechten (het saldo is “straks” dus lager als je wellicht echt zonder werk komt te zitten). Bovendien is de WW-uitkering lager dan het normale salaris.

CNV Vakmensen heeft met grote verbazing kennis genomen van het Aedes-bericht. Niet alleen omdat er in de Woondiensten veel werk anders of thuis uitgevoerd kan worden. Maar vooral ook omdat de inkomsten van corporaties als gevolg van het coronavirus nagenoeg niet zullen wijzigen. De huren moeten immers gewoon betaald worden!
Vakbonden vinden het vreemd dat Aedes de regeling voor werktijdverkorting ‘promoot’ in een sector waarvoor deze overduidelijk niet bedoeld is. De regeling is bedoeld voor bedrijven die als gevolg van het coronavirus hun productie zien stilvallen en hun omzet en inkomsten zien verdwijnen.
“Tot nu toe kregen wij positieve berichten van corporatiemedewerkers die erop wijzen dat hun woningcorporatie hen probeert te beschermen tegen de gevolgen van het virus. En dat er mogelijkheden worden gecreëerd om thuis te werken” aldus Robbim Heins, cao-onderhandelaar bij CNV Vakmensen. “Dat Aedes op de eerste dag dat ons land ‘stil ligt’ wijst op werktijdverkorting, en daarmee het ongemak dat iedereen nu ervaart financieel probeert af te wentelen op de medewerker, vinden wij een heel slecht signaal”.

Wat betekent dit voor jou als corporatiemedewerker?
Natuurlijk kan het zijn dat er tijdelijk minder werk is in de corporatie of op de afdeling waar je werkt. CNV Vakmensen vindt dat je werkgever eerst moet kijken naar de mogelijkheden binnen de corporatie om dit op te vangen. Hij kan je bijvoorbeeld thuis laten werken, tijdelijk andere werkzaamheden laten doen of je een online cursus of training laten volgen. Denk vooral ook zelf creatief mee over oplossingen. Ook de ondernemingsraad kan hierin een rol spelen.
De werkgever kan je nooit verplichten vakantie of verlofdagen op te nemen. Pas als het echt niet anders kan, moet een werkgever werktijdverkorting overwegen. Dan nog zijn wij van mening dat die regeling niet bedoeld is voor de corporatie-sector.
Krijg jij toch te maken met de regeling werktijdverkorting? Neem dan – als je lid bent – contact met ons op. Wij kunnen dan samen met de ondernemingsraad kijken naar minder heftige opties voordat er op jouw WW-rechten aanspraak wordt gedaan.

Heb je andere vragen en/of opmerkingen dan kun je ons bereiken via r.heins@cnvvakmensen.nl

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M:06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl