Al het nieuws

Technisch overleg SP Lefier geëindigd in malheur

Op woensdag 10 november is na ruim twee uur het technische overleg abrupt geëindigd. Het SP-schip is daarmee in de het zicht van de haven gestrand. De beëindigingsvergoeding bleek een te groot obstakel. Een tegenslag voor alle betrokken. Zeker voor de collega’s die daarmee het zicht op het beoogd sociaal vangnet verliezen.

Technisch overleg
Dinsdag 2 november hebben wij met Lefier op hoofdlijnen een onderhandelingsresultaat bereikt over een Sociaal Plan (SP). De uitwerking van tekst en procedures vindt dan plaats in het zogeheten technisch overleg. Zoals wij al eerder aangaven is deze reorganisatie (“Huurder centraal …….procesgerichte organisatie” van een geheel andere orde dan die van de herinrichting van het verhuur-, huurincasso- en mutatieproces in 2019. Dat vraagt ook een heel ander soort SP. Niettemin heeft Lefier dat SP als vertrekpunt genomen. Het is dan ook logisch dat dit nu heeft geleid tot een heel ander SP, passend bij deze ingrijpende reorganisatie. Na ruim twee uur liep het overleg vast op het punt van de beëindigingsvergoeding.

Beëindigingsvergoeding
De vergoeding voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst als gevolg van een reorganisatie is in de afgelopen 12 kaar gedecimeerd tot een transitievergoeding. Van gemiddeld 1,5 maandsalaris per dienstjaar naar nu 1/3 maandsalaris. Tijden veranderen, terwijl een redelijke financiële compensatie voor het verlies van werk nog hard nodig zijn. Daarom spreken wij meestal een vermenigvuldigingsfactor af. In dit geval hebben wij uiteindelijk een factor 1.5 of 2.2 kunnen afspreken. Dat is op zich prima, ware het niet dat Lefier in haar voorstel de beëindigingsvergoeding heeft gemaximeerd op € 84.000 of het geldende jaarsalaris mocht dat hoger zijn. Dat is de wettelijke regeling, die ook toeziet op de mogelijkheid daar bij cao of SP van af te wijken. Voor ons is het niet meer dan logisch dat die maximering mee gaat met die vermenigvuldigingsfactor. Het is onze richtlijn, een abc. Dat deel wensten wij dan ook te schrappen in te tekst. En daar hebben wij het onverzettelijke calculerende Lefier mogen ontmoeten. Kennelijk zijn er collega’s waarvan er mogelijk afscheid genomen moet worden die dan meer zouden ontvangen dan de € 84.000. Als dat zo is dan hebben zij daar in onze visie recht op. Passend. Lefier vindt uitdrukkelijk van niet.

Geen Sociaal Plan; wat nu?
Nu wij helaas geen SP hebben kunnen afspreken is de bestuurder Lefier en de OR aan zet. De OR hebben wij inmiddels geïnformeerd over de abrupte beëindiging van het overleg. De OR zal dit in zijn advies betrekken, waarna de bestuurder een besluit zal nemen. Wij zullen onze betrokken leden individueel bijstaan mochten zij in problemen komen in deze reorganisatie. Uiteraard vinden het jammer dat het zo is gelopen. Teleurstellend ook, zeker voor de collega’s die noodgedwongen aangewezen zouden zijn op het SP.

Reageren mag natuurlijk altijd via sms, whatsapp, mail of gewoon een telefoontje.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M (06) 2343 2081