Stand van zaken Woonfriesland

De ledenvergadering van 1 oktober had een ander verloop dan we hadden verwacht. We hebben in tegenstelling tot de verwachting niet inhoudelijk gesproken over een mandaat om te onderhandelen over een sociale regeling.Daarentegen hebben we wel een goede discussie gehad en een informatieve bijeenkomst.

Jullie hebben ons met een boodschap weggestuurd die we direct de volgende dag bij Woonfriesland kenbaar hebben gemaakt. Werknemers zijn niet geïnformeerd over een reorganisatie (alleen een summier berichtje op intranet), zijn niet meegenomen in het verhaal, zijn verontwaardigd en zien nut en noodzaak niet. Daarbij hebben we aangegeven dat het niet de taak is van bonden om onze leden te informeren over de beweegredenen van de werkgever en niet onze taak ze te overtuigen van nut en noodzaak.

Boodschap: Onze leden geven aan eerst volledig geïnformeerd te willen worden door Woonfriesland voordat ze de bonden al dan niet een mandaat kunnen meegeven te onderhandelen over een sociale regeling.

Hier hebben we tot nu toe geen reactie op mogen ontvangen. Het al geplande overleg op donderdag 10 oktober is door Woonfriesland geannuleerd. Wij hadden aangegeven wel beschikbaar te zijn voor overleg, maar niet inhoudelijk kunnen praten over een sociale regeling.

Er staat vooralsnog een nieuw overleg gepland op 17 oktober. We gaan ervan uit dat we dan de ontstane situatie kunnen bespreken. We wachten de ontwikkelingen af en we informeren jullie zodra er iets te melden valt. Zien jullie ontwikkelingen, informeer ons s.v.p. dan ook.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 202 957
E: w.timmeer@cnvvakmensen.nl