Stand van zaken fusie Omnia Wonen en Vallei Wonen

Naar aanleiding van het voorgenomen besluit over de fusie van Omnia Wonen en Vallei Wonen hebben de vakbonden CNV, FNV en de Unie in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met jullie ondernemingsraad.
Op 1 augustus jl. spraken wij met de directeur-bestuurders van beide organisaties, Monique Govers en Marcel Meulen.

Zoals al aangegeven in het fusiedocument en ook bevestigd door de directeur-bestuurders, zal er voor de medewerkers van Omnia Wonen niets veranderen aan hun functie als gevolg van de fusie.

De 5 vaste medewerkers van Vallei Wonen worden allemaal geplaatst in de huidige structuur van Omnia Wonen. Met een ieder van hen zal een gesprek plaatsvinden over hun plaatsing in de organisatie. Mochten er wijzigingen in hun functie plaatsvinden, dan gebeurt dat in overleg en met hun instemming. Het gaat hier om een passende functie, die hooguit 1 schaal afwijkt van de inschaling van hun huidige functie. Alleen als de medewerker dat zelf wil, kan hij/zij in een functie geplaatst worden die meer dan 1 schaal afwijkt.

Alle medewerkers behouden al hun rechten en arbeidsvoorwaarden, ook bij plaatsing in een functie met een lagere inschaling. Dit betekent onder andere dat je salaris en –perspectief niet wijzigt naar aanleiding van de fusie.

Mocht het door voortschrijdend inzicht toch wenselijk zijn dat wordt afgeweken van bovenstaande afspraken, dan worden wij opnieuw uitgenodigd voor een overleg. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Heb je nog vragen over deze brief, neem dan gerust contact op. Dat kan via email: e.jonker@cnvvakmensen.nl of via telefoonnummer: 06 50 52 10 57.

Ellen Jonker
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 50 52 10 57
E: e.jonker@cnvvakmensen.nl