Al het nieuws

Sociaal plan Accolade

Het lijkt ons goed om je als lid werkzaam bij Accolade op de hoogte te brengen van het volgende.

Op 17 oktober werden wij door Accolade uitgenodigd waar wij werden geïnformeerd over de herinrichting afdeling ICT. Accolade ziet het als noodzakelijk om de focus van de toekomstbestendige afdeling ICT meer van beheer naar regie te leggen.

Hierna zijn er verschillende gesprekken geweest met Accolade, de OR Accolade en de medewerkers van afdeling ICT om te komen tot een sociaal plan. Dit sociaal plan is ter stemming voorgelegd aan de betrokken leden. De betrokken leden hebben unaniem ingestemd met het sociaal plan. Bijgaand tref je de afgesproken en ondertekende sociaal plan aan.

Heb nog vragen of opmerkingen hoor ik deze graag van je.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl


Downloads