Principeakkoord sociaal plan Woonkracht 10

Op woensdag 15 juni jongstleden zijn wij samen met FNV tot een principeakkoord gekomen over het sociaal plan bij Woonkracht 10. Met dit sociaal plan hebben alle werknemers de zekerheid om bij de reorganisatie van afdelingen niet tussen wal en schip te raken.

In de aanwezigheid van de Ondernemingsraad hebben wij een aantal malen onderhandeld met Woonkracht 10 over een te maken sociaal plan en dit heeft geleid tot een principeakkoord.
Dat overleg ging in goede sfeer, er waren zeker wel verschilpunten maar daar hebben we in goed overleg het gesprek over kunnen voeren.

Dit akkoord willen we graag samen met de Ondernemingsraad aan alle werknemers presenteren, daarna mogen de leden van CNV, FNV en de Unie erover stemmen waarbij wij dit sociaal plan positief zullen voorleggen.

Er staan een aantal mooie afspraken in het sociaal plan, uitgangspunt is ook dat jullie directie duidelijk aangeeft dat zij alle werknemers nodig hebben. We hebben afspraken over de plaatsingsprocedure, over hoe om te gaan met een functie schaal die 1 schaal hoger of lager kan zijn (passend) of 2 schalen (geschikt). Over scholing en begeleiding maar ook afspraken over out placement en een financiële vergoeding als er onverwacht toch iemand buiten de boot zou vallen.

Bij de totstandkoming van dit sociaal plan hebben we erg prettig samengewerkt met onze collega van FNV (Henny Plat) en met de zeer betrokken Ondernemingsraad en we willen hen dan ook bedanken voor het resultaat dat we met elkaar hebben bereikt.

De personeelsbijeenkomst waar wij het sociaal plan zullen toelichten is op woensdag  29 juni van 13:00 tot 15:00 uur en vindt plaats in Cultureel Centrum Landvast, Haven 4, 2951 GC Alblasserdam. Na deze toelichting gaan we apart met jullie, de leden, om te stemmen en dan kan daarna gemeld worden of er is ingestemd.

Het sociaal plan vind je als bijlage bij deze nieuwsbrief, mocht je ondertussen al vragen hebben naar aanleiding van het principeakkoord mail dan naar: henny.plat@fnv.nl, d.kraan@cnvvakmensen.nl of j.hoogland@cnvvakmensen.nl.

We hopen jullie in grote getalen te mogen verwelkomen op woensdag de 29e!

Met vriendelijke groet,

Henny Plat, FNV Woondiensten
Diana Kraan, CNV Vakmensen
Jelmer Hoogland, CNV Vakmensen

Downloads

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina van Woondiensten blijf je op de hoogte van de onderhandelingen en het nieuws. Ook vind je informatie over de huidige afspraken van de cao.