Overleg gestart over toekomst Lefier

Op dinsdag 6 juli 2021 hebben wij jullie bestuurder gesproken over het ondernemingsplan “Lefier 2021-2025: Samen het verschil maken voor een betere buurt.” Wij hebben begrepen dat dit plan mede tot stand is gekomen door personeel, huurders- en partnerorganisaties. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Ofwel de gevolgen voor organisatie en personeel krijgen een vervolg in het inrichtingsplan. En daarover gaan wij verder in gesprek.

Van ondernemingsplan naar herinrichtingsplan
Het ondernemingsplan (OP) is voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad (OR) en ter vaststelling aan de RvC. Vorige week is het OP in een ‘roadshow’ gepresenteerd aan het personeel. Het plan maakt een foto en analyse van wat Lefier ziet en waar ze staat in 2021. Een doorkijk naar het jaar 2025 van waar Lefier wil staan, wordt gecompleteerd met welke acties daarvoor nodig zijn, inclusief een reorganisatie wat zal worden uitgewerkt in een inrichtingsplan (IP). De verwachting is dat medio september 2021 dit IP met ons kan worden besproken.

OR en vakbonden
Wij hebben aangegeven dat het advies over OP en IP exclusief het recht is van de OR. Hij beoordeelt nut en noodzaak, de organisatorische en personele gevolgen, inclusief de wijze waarop Lefier denkt de sociale en personele gevolgen op te vangen. Hoewel wij hierover nog niet met de OR hebben gesproken, hebben wij begrepen dat de OR een overeen te komen sociaal plan graag wil overlaten aan de vakbonden. Uiteraard zijn wij bereid mee te denken over het IP en te onderhandelen over een sociaal plan. Daar nemen wij dan de evaluatie-uitkomsten van de voorgaande reorganisatie in mee. Voor CNV Vakmensen en FNV is het sociaal plan, zoals toegepast bij de herinrichting van het verhuur, mutatie en incassoproces in 2019/2020, van onvoldoende niveau. Dat kan en moet beter. Daar waar nodig en gewenst stemmen wij onze inspanningen af met de OR.

Routeplan
Als alles volgens Lefier-planning loopt, dan hebben wij op 20 september 2021 het eerste overleg over het IP en sociaal plan. Op 1 januari 2022 zou dan de reorganisatie worden ingezet, waarbij Lefier aangeeft dat deze datum niet in beton is gegoten. Afhankelijk van het OR-advies gaan wij voor jullie aan de slag met het sociaal plan. Wij verwachten daar een aantal overleg-/onderhandelingsrondes voor nodig te hebben. Zorgvuldigheid voor snelheid. Het resultaat zal uiteindelijke ter beoordeling en ter stemming worden voorgelegd aan al onze leden bij Lefier.

Reageren, graag!
Wil je op deze nieuwsbrief reageren dan kan dat uiteraard. Vragen, suggesties of andere opmerkingen zijn van harte welkom via mail, sms, WhatsApp of een belletje. Onze contactgegevens staan hieronder vermeld.

Ook namens Sabine de Vriend (bestuurder FNV): E sabine.devriend@fnv.nl, M 06-53 48 42 42

Emiel Peper
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-23 43 20 81
E  aem.peper@cnvvakmensen.nl