Overleg cao Woondiensten van start

CNV Vakmensen zet in op een reële loonparagraaf. Onze voorstellenbrief staat in het teken van duurzame inzetbaarheid, verlof en vergoedingen, onder meer voor het thuiswerken. Speciale aandacht vraagt CNV Vakmensen voor rouwverlof. Werkgevers houden de kaarten op de borst. In de voorstellenbrief van Aedes ontbreekt de loonparagraaf. Vakbonden eisen dat werkgevers kleur bekennen.
Op vrijdag 16 oktober jl. zijn de onderhandelingen voor de cao Woondiensten van start gegaan. De huidige twee-jarige cao, met looptijd 2019-2020, loopt op 31 december 2020 af. De gezamenlijke vakbonden CNV Vakmensen, FNV en De Unie wilden dit jaar tijdig beginnen. De insteek is om de cao-onderhandelingen voor het nieuwe jaar af te ronden.
Afgelopen vrijdag hebben de gezamenlijke vakbonden en de branche-organisatie Aedes hun voorstellenbrief overhandigd en toegelicht.

Vakbonden zetten in op reële loonparagraaf
De gezamenlijke vakbonden leggen een reële loonvraag neer. Een loonvraag die recht doet aan de zware werkomstandigheden in de afgelopen maanden en de bedrijfseconomische situatie in de bedrijfstak.
Ondanks corona gingen de werkzaamheden voor de medewerkers van de woningcorporaties gewoon door. Onderhoudsmedewerkers gingen daar waar nodig op pad om huurders in nood te helpen, medewerkers van call centers stonden verontruste huurders te woord, huismeesters hadden te maken met toenemende spanningen bij huurders onderling. Beleidsmakers moesten ondanks alles de woningcorporatie op koers houden. Dit alles gebeurde terwijl er steeds minder op de werkplek op kantoor gewerkt kon worden en in allerijl thuiswerkplekken ingericht moesten worden.
CNV Vakmensen is in haar loonvraag tegemoet gekomen aan de wensen van haar achterban. In de arbeidsvoorwaarden-enquête hebben leden zich uitgesproken voor een reële loonsverhoging. Een structurele loonsverhoging bestaande uit een percentage en een vast bedrag. CNV Vakmensen stelt een structurele loonsverhoging van het loon en aanverwante toeslagen voor van 2,65% en daar bovenop een vast bedrag van euro 450,- bruto op jaarbasis. Gemiddeld komt dit neer op een structurele loonsverhoging van 3,5%.
Door de component van het vaste bedrag ontvangen de medewerkers in de lagere loonschalen naar verhouding meer, en de medewerkers in de hogere loonschaal iets minder.
Voor een medewerker, die het eindloon ontvangt in schaal C betekent dit een structurele loonsverhoging van 4%, voor een medewerker aan het einde van de schaal in K is dat 3,3%.

Verkeerd signaal op het verkeerde moment
Ook de brancheorganisatie Aedes heeft haar voorstellenbrief toegelicht. In de voorstellenbrief Aedes ontbrak de loonparagraaf. Net als andere jaren houdt Aedes de kaarten tegen de borst.
CNV Vakmensen vindt het een verkeerd signaal op het verkeerde moment. Juist nu is een fatsoenlijk loonbod op zijn plaats.
De gezamenlijke vakbonden, ondersteund door hun kaderleden, hebben stevig aan de bel getrokken. Vakbonden hebben geëist, dat Aedes haar kaarten op tafel legt en met een fatsoenlijk loonbod komt.
Aedes heeft de toezegging gedaan, dat ze in de eerstvolgende onderhandelingsronde haar loonbod zal onthullen.

Duurzame Inzetbaarheid
Voor CNV Vakmensen is duurzame inzetbaarheid een belangrijk item. CNV wil daar ook in de komende onderhandelingen een belangrijk onderwerp van maken. Om een gezonde en duurzame levensstijl te stimuleren stelt CNV een vitaliteitsbudget voor. Het vitaliteitsbudget past in het beleid om werknemers gedurende de arbeidzame periode fit en gezond te houden, aldus bestuurder Robbim Heins. Daarnaast doet het CNV onder meer voorstellen inzake verlof, in het bijzonder rouwverlof en thuiswerkvergoeding.

Vervolg
Op 26 oktober zitten cao-partijen weer om de tafel. De onderhandelingen gaan dan echt beginnen. We houden je op de hoogte.

Informatie
Voor meer informatie: ga naar onze website https://www.cnvvakmensen.nl  of raadpleeg ons digitale platform https://www.jeachterban.nl/woondiensten.

namens de CNV-Onderhandelingsdelegatie,

Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie
Nicole Geerts, plv. lid onderhandelingsdelegatie

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E:  r.heins@cnvvakmensen.nl

Downloads