Leden Wold & Waard en Huisvesting Vredewold

Op 19 april is er een gesprek geweest tussen de bonden en jullie directeur/bestuurders mevrouw Janneke Klijn en mevrouw Anja Kluiter.

Aanleiding voor dit gesprek is het fusietraject tussen Wold & Waard en Huisvesting Vredewold. Omdat Atrive dit fusietraject begeleidt, waren ook zij aanwezig.
Artikel 2.14 van cao-Woondiensten geeft aan dat een organisatie pas na overleg met de betrokken bonden mag besluiten tot een eventuele fusie. Zowel werkgever als bonden zijn volgens de cao verplicht om concrete afspraken te maken over eventuele gevolgen voor de medewerkers. Wanneer een fusie inderdaad personele gevolgen heeft doordat medewerkers hun baan verliezen of dat de functie wijzigt, dan wil je met elkaar kijken of je in een sociaal plan afspraken kunt maken om deze gevolgen op te vangen. De insteek van het gesprek was dan ook om ons te informeren over de fusie en de mogelijke consequenties die dit heeft voor de medewerkers.

Situatie
De directeur/bestuurders hebben aangegeven dat de aanleiding voor deze fusie is dat de beide organisaties elkaar kunnen aanvullen en versterken. Zowel Wold & Waard als Huisvesting Vredewold zijn financieel gezonde organisaties en draaien goed. Er is dan ook geen financiële noodzaak om te fuseren en de fusie vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid van de beide organisaties. De inrichting van de nieuwe organisatie wordt gebaseerd op hoe Wold & Waard nu is ingericht met de afdelingen Vastgoed, Financiën, Woondiensten en Staf.
De functies van Wold & Waard veranderen niet, die van Huisvesting Vredewold wel. Op dit moment wordt gewerkt aan een inrichtings- en formatieplan en een transitietabel. Op basis hiervan is duidelijk of iedereen mee over kan naar de nieuwe organisatie en of dit gevolgen heeft voor de inhoud van de functies en taken die iemand doet.
De verwachting is dat iedereen passend kan worden geplaatst.

Sociaal plan of niet?
Of er een sociaal plan moet worden afgesproken hangt af van het inrichtings- en formatieplan. Als er geen personele consequenties zijn, dan is dit niet nodig. We hebben sowieso met elkaar afgesproken dat de fusie niet zal leiden tot gedwongen ontslagen. Dat is natuurlijk mooi. Maar we willen ook graag afspreken dat iemand bij plaatsing op een passende functie zijn/haar arbeidsvoorwaarden behoudt. We hebben dit al besproken met elkaar en we zullen dit in de gaten houden.

Hoe nu verder?
Op dit moment lijkt het erop dat de impact van de fusie minimaal is, maar we moeten even afwachten tot het inrichtings- en formatieplan klaar is. Wanneer dit zover is, worden wij hierover geïnformeerd en zullen we met elkaar bekijken of het nodig is dat er nog een sociaal plan wordt afgesproken. Als gezegd verwachten we dat niet, maar we willen dit wel zeker weten. Daarnaast willen we wel graag afspraken maken over de garantie dat arbeidsvoorwaarden bij een passende functie worden behouden. Mocht een sociaal plan toch wel nodig zijn, dan zullen we samen met jullie bespreken wat hier in moet komen te staan. Wanneer er meer bekend is, laten we jullie dit weten.

We hopen dat we jullie zo voldoende geïnformeerd hebben. Mocht je ondertussen vragen hebben of dingen met ons willen bespreken, neem dan vooral contact op met jouw vakbondsbestuurder.

Marit Wagenmakers,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5120 3085
E. m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl