De tekst van de nieuwe cao Woondiensten is beschikbaar

De tekst van de nieuwe cao Woondiensten is er. Je vindt de nieuwe tekst in de bijlage en op het online community platform JeAchterban.

Op 23 februari jongstleden kwamen cao-partijen in de woondiensten een onderhandelingsresultaat overeen. Na de instemming van de leden is er achter de schermen door cao-partijen keihard gewerkt om de cao-tekst tot stand te brengen. Dat is gelukt. 

Eenmalige uitkering en dit jaar op 5 mei vrij
De maand april loopt op zijn einde. Als je op 1 april 2021 in dienst was van een woningcorporatie heb je als het goed is bij de salarisuitbetaling in april een eenmalige uitkering ontvangen. Voor medewerkers met een full time dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering euro 550,- bruto. Heb je de eenmalige uitkering niet ontvangen, neem dan contact met je werkgever. Kom je er niet uit, laat het mij dan weten: r.heins@cnvvakmensen.nl.

Als je een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer bent met een WIA-uitkering, dan kun je de werkgever verzoeken om de eenmalige uitkering in tijd (in plaats van geld) te verstrekken.

Eens in de 5 jaar wordt 5 mei een betaalde feestdag. Het volgende lustrumjaar is 2025. Cao-partijen hebben een eenmalige uitzondering op deze hoofdregel gemaakt. In 2021 is 5 mei ook een feestdag (ondanks dat 2021 geen lustrumjaar is).
Dus: aanstaande woensdag 5 mei zijn jullie vrij!

Thuiswerkvergoeding
Ook voor woningcorporaties die nog geen regeling hadden afgesproken geldt per 1 maart 2021 een thuiswerkvergoeding. De afspraak loopt in ieder geval tot en met 31 december 2021. Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. De thuiswerkvergoeding bedraagt 2 euro netto per dag. De thuiswerkvergoeding heeft een minimum karakter.

Structurele loonsverhoging
Per 1 juli 2021 is er een structurele loonsverhoging van 2,25% (op deze structurele loonsverhoging wordt op het salaris van de werknemers in de salarisschalen C t/m H en O, die op het eind van hun schaal zitten een aanpassingsbedrag in mindering gebracht). Per 1 juli wordt ook de bereikbaarheidsdienstvergoeding in de cao Woondiensten met 2,25% verhoogd.

Er moet nog het nodige werk verzet worden
De tekst van de cao is nu beschikbaar. Er moet nog wel het nodige werk verzet worden:
- Binnenkort zullen cao-partijen met elkaar gesprekken voeren over het hybride werken (tijd-en plaats onafhankelijk werken). De uitkomsten worden in de onderhandelingen voor de Cao Woondiensten 2022 meegenomen.
- De komende periode gaan we verder met de modernisering van het handboek functie-indeling Woondiensten. We houden jullie daarvan op de hoogte!
- Vóór 1 oktober 2021 vindt de evaluatie van het generatiepact Woondiensten plaats.

Wil je als CNV-lid actief meedenken en praten over de inhoud van de cao?
Dat kan! In de cao+-commissie denkt een actieve groep CNV-leden mee over de inzet van CNV Vakmensen. Wil je zelf ook actief meedenken over het reilen en zeilen binnen de sector? Meld je dan aan voor een nadere kennismaking met de cao+-commissie. Aanmelden kan bij: r.heins@cnvvakmensen.nl. 

Op de hoogte blijven en meepraten!
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen of heb je een vraag en/of opmerking over deze nieuwsbrief? Via www.JeAchterban.nl/woondiensten kun je 24/7 je vraag stellen of je mening geven. Ook vind je informatie over de cao-onderhandelingen, maar ook blogs en meningen van je collega's. Verdere achtergrondinformatie vind je ook op onze website.

Mede namens Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie
Nicole Geerts, plv. lid onderhandelingsdelegatie

Robbim Heins,
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl

Downloads