CNV Vakmensen in gesprek met Woonkracht 10 over sociaal vangnet

Op 21 april hebben de vakbonden CNV Vakmensen en FNV overleg gehad met Woonkracht 10 over een sociaal vangnet: "Ons Akkoord". Jullie werkgever streeft naar ontwikkeling en groei waarbij toekomstige organisatiewijzigingen gepaard kunnen gaan en waarbij geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Het sociaal vangnet is bedoeld voor werknemers voor wie een organisatiewijziging invloed heeft op hun huidige functie.

Jullie werkgever heeft ons voorzien van een concept dat zij “Ons akkoord” noemen en wij hebben daar onze reactie op gegeven. Wij vinden dat dit voorstel van Woonkracht 10 te weinig zekerheden biedt en willen meer concreet omschreven hebben waar jullie als werknemer recht op hebben als bijvoorbeeld je functie verandert of vervalt. Jullie werkgever gaat aan de slag met onze feedback en komt op 11 mei met een reactie als wij weer met elkaar in gesprek gaan.

Mochten wij tot een resultaat komen met Woonkracht 10, dan zullen wij dit vervolgens aan jullie, de leden, voorleggen in een stemming. Het is dus altijd aan jullie wat jullie ervan vinden. Wij horen daarom ook graag van jullie als er belangrijke punten zijn die wij op 11 mei kunnen meenemen in het vervolggesprek met Woonkracht 10.

Diana en ik vervangen tijdelijk in dit traject Peter Vlaming en jullie kunnen met al jullie vragen en opmerkingen bij ons terecht.

Met vriendelijke groeten,

Diana Kraan en Jelmer Hoogland
Bestuurders CNV Vakmensen

Jelmer: j.hoogland@cnvvakmensen.nl 06 28 86 65 83
Diana: d.kraan@cnvvakmensen.nl 06 22 38 95 84

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina van Woondiensten blijf je op de hoogte van de onderhandelingen en het nieuws. Ook vind je informatie over de huidige afspraken van de cao.