Afsluiting organisatiewijzigingen Sité Woondiensten

CNV Vakmensen heeft na het stopzetten van de organisatiewijziging van de afdeling Klantenservice geen reactie meer ontvangen op zijn uitnodiging om bij toekomstige organisatiewijzigingen op grond van artikel 2.14 in overleg te treden


Geacht lid van CNV Vakmensen,

Begin september hebben CNV Vakmensen en FNV een brief gestuurd aan jouw werkgever inzake een voorgenomen reorganisatie bij het team Klantenservice en de mogelijke gevolgen voor andere afdelingen van Sité Woondiensten. In deze brief hebben wij jouw directie dringend verzocht om ons uit te nodigen voor overleg in het kader van artikel 2.14 van de cao woondiensten. In dit artikel van de cao staat dat de werkgever pas mag reorganiseren nadat er overleg met de werknemersorganisaties is geweest. Bonden zullen in dit overleg proberen de sociale gevolgen van functieverandering of ontslag te verzachten door sociale maatregelen af te spreken.

Sité heeft ons laten weten dat volgens hen artikel 2.14 niet van toepassing is. De directeur bood wel aan om CNV Vakmensen en FNV afzonderlijk in een telefoongesprek te informeren over de organisatiewijzigingen. In die gesprekken hebben wij de directeur nogmaals dringend verzocht om met ons in overleg te gaan om tot een gedragen sociaal plan te komen. Ook hebben wij de bereidheid getoond afspraken te maken over mogelijke toekomstige reorganisaties van zowel kleine als grote omvang zodat iedere werknemer van Sité gelijk behandeld zal worden. De directeur wilde en wil echter geen gesprek op basis van artikel 2.14; niet voor de klantenservice maar ook niet voor geheel Sité.

Ongeveer een week na de telefoongesprekken kregen wij van onze leden te horen dat de reorganisatie bij klantenservice is stopgezet. Er is echter nog wel een mogelijkheid dat deze op een later moment alsnog kan plaatsvinden. Daarom hebben wij een e-mail gestuurd aan de directeur met de vraag of zij van plan is om bij toekomstige organisatiewijzigingen conform artikel 2.14 de vakbonden te betrekken. Wij hebben hierop geen reactie ontvangen.

Hieruit trekken wij de conclusie dat jouw werkgever ons waarschijnlijk bij toekomstige organisatiewijzigingen niet op grond van artikel 2.14 zal uitnodigen. Dat betekent dat wij afhankelijk zijn van jouw melding, wanneer er veranderingen plaats vinden op gebied van functieverandering of ontslag. Mocht je dit overkomen of te horen krijgen, informeer mij dan zo snel mogelijk! Hoe eerder ik op de hoogte ben, hoe beter ik jouw en/of de werknemersbelangen bij Sité kan behartigen.


Bemoeienis van de bond maakt degelijk verschil. Vraag dit maar eens na bij onze leden bij de klantenservice. Probeer daarvan ook je niet-georganiseerde collega’s te overtuigen en maak ze lid.


Heb je nog vragen en/of opmerkingen over deze brief, neem dan gerust contact met mij op. Dat kan via email: w.kampen@cnvvakmensen.nl

Met vriendelijke groet,

 

Wietze Kampen
Bestuurder
CNV Vakmensen
telefoon: 06 512 03 004.