Werkgevers cao Afbouw slaan plank mis met loonbod. Herstel van koopkracht ver weg

Afgelopen maandag onderhandelden de vakbonden FNV en CNV Vakmensen voor een vierde keer met de werkgeversdelegatie van de NOA. We spraken met elkaar over verschillende onderwerpen en eindelijk ook over het loon. Het resultaat: een discussie om verslechteringen tegen te gaan en een loonbod waarmee de plank werd misgeslagen. In deze nieuwsbrief praten we je bij en vragen we je om jouw mening over het bod van de werkgevers.

Verslechteringen op tafel

Er zat enige tijd tussen de laatste ronde van het overleg en dat was niet zonder reden. De werkgevers wilden onder andere nadenken over een voorstel tot aanpassing van het loongebouw. Tijdens dit overleg hebben ze de nieuwe opzet toegelicht. Deze aanpassing komt er in het kort op neer dat nieuwe werknemers op een veel lager salarisniveau zouden starten en er bovendien twee jaar langer over gaan doen om aan het einde van het loongebouw te komen. We vinden het eerlijk gezegd volstrekt onbegrijpelijk dat de werkgevers in deze tijden van grote arbeidsmarktkrapte een flinke stap terug willen doen op de belangrijkste arbeidsvoorwaarde.  

Duidelijkheid over loonbod

Naast de voorgaande onderwerpen is er natuurlijk nog veel meer besproken, maar wij wilden natuurlijk graag ook duidelijkheid over het loonbod. De werkgevers hebben aangegeven dat ze de voorkeur hebben voor een tweejarige cao. Ze doen daarom een loonbod voor het eerste en het tweede jaar. Dat ziet er als volgt uit:

Per 1 januari 2024: Een structurele loonsverhoging van bruto € 100,- per maand
Per 1 januari 2024: Een éénmalige uitkering van bruto € 750,-

Per 1 januari 2025: Een structurele loonsverhoging van bruto € 100,- per maand
Per 1 januari 2025: Een éénmalige uitkering van bruto € 750,-

Het gaat hier dus om een structurele verhoging in de vorm van een vast bedrag dat voor iedereen gelijk is. Gemiddeld genomen is dat zo’n 3% (voor de laagste lonen 3,65%, voor de hoogste lonen  in de loonschaal 2,5%). De éénmalige uitkeringen zijn natuurlijk ook wat waard, maar aangezien ze niet structureel van aard zijn rekenen we dit natuurlijk niet door in het loonbod.

Herstel en behoud van koopkracht

De koopkracht van werkend Nederland stond de afgelopen tijd flink onder druk als gevolg van de historisch hoog opgelopen inflatie. Het is om die reden misschien wel belangrijker dan ooit dat we een forse loonafspraak weten te maken. Immers: De schade die we hebben opgelopen zal niet vanzelf verdwijnen.

Met het voorstel van de werkgevers komen we bij lange na niet in de buurt van het herstel en behoud van de koopkracht. Sterker nog: met een gemiddelde inflatie van ruim 10% in 2022 en bijna 4,5% in 2023 zetten werkgevers hiermee de klok gewoon een paar jaar terug. Dat staat haaks op hetgeen nodig is. Niet acceptabel dus. Zeker niet wanneer je nagaat dat het gewoon goed gaat met de sector en het werkaanbod onverminderd groot is. De teleurstelling over dit loonbod hebben we dan ook niet onder stoelen of banken willen verbergen.

Schijnzelfstandigen

Op het eerste oog is het misschien een minder populair thema, maar het tegengaan van schijnzelfstandigheid is een ontzettend belangrijk onderwerp. In de voorstellenbrieven van zowel FNV als CNV Vakmensen is hier dan ook de nodige aandacht voor gevraagd.

Laat duidelijk zijn dat de vakbonden helemaal niets tegen ondernemerschap hebben, integendeel. We zien alleen wel dat er steeds vaker wordt gekozen voor de inhuur van ZZP-ers om ze vervolgens als ware het werknemers in te zetten. Dat vinden we geen goede ontwikkeling, omdat er op die manier concurrentie wordt gevoerd over de ruggen van werknemers. Waarbij de belangrijkste risico’s voor rekening komen van deze werkenden.

Op lange termijn schaadt dit de belangen van de sector en een ieder die hierin zijn of haar boterham wil verdienen.

We zijn nog druk in gesprek met elkaar over dit onderwerp en zoeken naar manieren waarop we het spreekwoordelijke kaf van het koren kunnen scheiden. We willen een mechanisme bedenken dat goed ondernemerschap ruim baan geeft en schijnzelfstandigheid aan banden legt. We verwachten van de werkgevers dat ze hieraan hun medewerking verlenen, het gaat immers om de toekomst en het imago van de gehele sector! Het gaat ook om hún verdienvermogen.

Terug naar de leden

We hebben bij de werkgevers aangegeven dat het loonbod dusdanig ver af staat van onze inzet dat wij het niet realistisch achten om verder te spreken zonder eerst met onze achterban in gesprek te gaan. De komende weken zullen wij dus gebruiken om goed te luisteren naar onze leden. De oproep aan jou is dus om van je te laten horen. Wat is jouw mening over het loonbod dat de werkgevers hebben gedaan en hoe vind jij dat we verder moeten gaan?

Laat van je horen door middel van een reactie op de nieuwsbrief, een whatsapp bericht, e-mailtje of telefoontje op onderstaande contact gegevens. Samen bepalen we hoe we dit traject willen vervolgen.

Online kun jij ook altijd meepraten, je vragen stellen en je mening geven. Heel makkelijk en 24 uur per dag. Ga naar de cao-pagina

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen 
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error