Vakbonden en werkgevers bereiken resultaat voor de nieuwe cao Afbouw

Na maar liefst 6 onderhandelingsrondes hebben de vakbonden en de werkgevers op 20 december jl. een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao. In deze nieuwsbrief praten we je bij over de inhoud van het resultaat en kom je meer te weten over hoe jij je stem uit kunt brengen over dit resultaat.

Veel onderwerpen besproken

Zoals jullie in de afgelopen nieuwsbrieven hebben kunnen lezen gaan de onderhandelingen over veel verschillende onderwerpen. In deze nieuwsbrief geven we een toelichting op de meest in het oog springende resultaten. De gehele inhoud van de afspraken tref je in de bijlage van dit bericht. 

Loonbod en looptijd

Het resultaat betreft een cao met een looptijd van 2 jaar. Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. In deze periode gaan de lonen in 3 stappen omhoog.

2024 - Per 1 maart 2024 stijgen de lonen met € 150,- per maand. Dit gaat om een structurele verhoging van de salarissen waardoor dit ook meetelt in bijvoorbeeld de pensioenen en het vakantiegeld. Per 1 september 2024 stijgen de lonen nogmaals met € 150,- per maand. Ook dit gaat om een structurele verhoging van de salarissen. In totaal stijgt jouw loon in 2024 dus met € 300,- per maand. 

Aangezien we werken met een vast bedrag dat voor iedereen gelijk is, heeft de verhoging voor iedereen een iets andere procentuele uitwerking. Uitgaande van het gemiddelde loon voor bouwplaats functies in de sector gaat het om een verhoging van ruim 9%. Uitgaande van het gemiddelde UTA loon in de sector gaat het om 8,5%.

2025 - Per 1 februari 2025 stijgen de lonen met de inflatie mee. We koppelen de loonsverhoging namelijk aan de consumentenprijsindex afgeleid zoals die in de maand oktober 2024 is vastgesteld met een minimum van 2% en een maximum van 4%.

De koppeling aan de inflatie is wat ons betreft een hele belangrijke, omdat deze ons meer zekerheid biedt op een passende compensatie van het koopkrachtverlies dat zou kunnen ontstaan.

Aanblijfbonus

Een van de nieuwe afspraken die we in de cao hebben vastgelegd betreft de retentiebonus. Deze bonus wordt uitgekeerd op het moment dat je 5 of 10 jaar in dienst bent en bedraagt respectievelijk 15% of 25% van het salaris. Mocht je de bonus willen gebruiken om een opleiding te volgen dan wordt het bruto bedrag netto uitgekeerd. Deze regeling is een van de maatregelen die we nemen om jongeren te stimuleren in de sector te blijven werken. De regeling gaat met terugwerkende kracht in voor iedereen die op of na 1 januari 2022 in dienst is getreden bij een werkgever. 

Andere mooie afspraken

Een onderwerp dat de afgelopen jaren vaker besproken is betreft de reisurenvergoeding. In de nieuwe cao spreken we af dat de hoogte van de uurvergoeding omhoog gaat naar € 12,75 per uur en daarnaast spreken we af dat de collega die de auto bestuurt deze vergoeding al eerder ontvangt. We hebben daarnaast ook een afspraak gemaakt over de vergoeding van leermiddelen en collegegeld voor startende BBL-leerlingen en maakten afspraken over de minimale hoogte van de stagevergoeding.

CNV positief over het resultaat

Niet alles is gelukt. We hadden graag gezien dat wij de jeugdlonen konden afschaffen en ook hadden we afspraken willen maken over loondoorbetaling bij het gebruik van geboorteverlof voor partners. Alles overwegend zijn we wel tevreden over het resultaat dat met deze onderhandelingen is bereikt.

We vinden dat met deze afspraken een goede balans is gevonden. We repareren het ontstane koopkrachtverlies van de jaren die achter ons liggen en kunnen daardoor weer naar voren gaan kijken. Daarnaast is de koppeling aan de inflatie voor ons een belangrijke afspraak richting een onzekere toekomst. We leggen dit resultaat daarom ook positief ter stemming voor aan onze leden.

Hoe kan ik stemmen?

Direct na het versturen van deze nieuwsbrief versturen wij een nieuwe nieuwsbrief met daarin een stemlink om jou stem uit te brengen. Je kan voor of tegen stemmen. Stemmen kan tot 14 januari 2024

Mocht je vragen hebben over de inhoud van de gemaakte afspraken of hier nog een opmerking bij willen plaatsen dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met mij via de onderstaande contact gegevens. Let op: in de periode tot 8 januari ben ik afwezig in verband met vakantie en zal ik langzamer/later reageren dan je gewend bent.

Cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga hier naar jouw cao-pagina

Rest mij voor nu niets anders dan een ieder fijne feestdagen te wensen en veel wijsheid bij het uitbrengen van jouw stem.

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 1871 1343
E a.williams@cnvvakmensen.nl 

 

Downloads