Onderhandelingen nieuwe cao afbouw gaan van start

Vandaag zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao afbouw gestart. Tijdens een inleidende bijeenkomst heeft het CNV een toelichting gegeven op de voorstellenbrief. Ook collega vakbond FNV en de werkgeversvereniging NOA hebben hun voorstellen voor de nieuwe cao toegelicht. In deze nieuwsbrief licht ik een deel van de voorstellen toe, geef ik een toelichting op het onderhandelingsproces en lees je meer over de manier waarop jij kunt meepraten en meedenken met de onderhandelingen.

De nadruk op koopkracht

De afgelopen twee jaren hebben we te maken gehad met een historisch hoge inflatie en als gevolg daarvan een uitholling van de koopkracht. Niet zonder reden lijkt het woord ‘bestaanszekerheid’ een goede kans te maken om woord van het jaar te worden. Een steeds groter deel van werkende Nederlanders geeft aan moeite te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Ook uit de reacties die ik mocht ontvangen op de enquête blijkt dat de zorgen rondom de achterblijvende loonontwikkeling breed wordt gedeeld bij de leden die werkzaam zijn in de sector Afbouw. Voor CNV betekent dit dat wij allereerst willen inzetten op het herstel en behoud van de koopkracht. Dat doen we door een looneis neer te leggen die is gebaseerd op de inflatie die we in de afgelopen twee jaren hebben ervaren.

Wij stellen een tweejarige cao voor met een verhoging van de salarissen voor met 8% én € 100,- per maand per januari 2024. Per januari 2025 opnieuw een verhoging op basis van de gemiddelde inflatie in 2024 met opnieuw een structurele verhoging van € 100,- per maand.

Meer dan salaris alleen

De werkdruk ligt hoog en een deel van de oorzaak is te vinden in vacatures die maar moeilijk vervuld raken. We zien daarnaast ook dat teveel mensen de sector verlaten. We vinden het daarom belangrijk dat er voldoende nieuwe instroom is in de sector. Jongeren willen we stimuleren om te kiezen voor het vakmanschap in onze sector. We willen hen motiveren om een opleiding tot vakman/vakvrouw af te ronden en in de sector te blijven werken.

Ontwikkeling is niet alleen belangrijk voor jongeren. We stellen daarom voor om een ontwikkelbudget beschikbaar te stellen van € 300,- per jaar dat naar eigen inzicht -zowel binnen als buiten de sector- kan worden benut. Hiermee geven we mensen zelf de regie over hun ontwikkeling en loopbaan.

We vragen in onze voorstellenbrief ook extra aandacht voor positie van flexwerkers binnen de sector. Uitzendkrachten willen we dezelfde ontwikkelmogelijkheden bieden als vaste medewerkers en ook doen we een voorstel om hen sneller uitzicht te geven op een (vast) contract.

(Op)nieuwe ouders willen we een extra handreiking bieden door het verzoek om het salaris aan te laten vullen tot 100% wanneer er gebruik wordt gemaakt van regelingen op het gebied van geboorteverlof voor partners (nu 70%). Op die manier geven wij hen die daar behoefte aan hebben extra financiële ruimte wanneer zij de bewuste keuze maken om aandacht te schenken aan een van de meest bijzondere fases van het gezinsleven, de geboorte van een kind.

Een compleet overzicht van de voorstellen die CNV heeft gedaan tref je in de bijlage bij dit bericht.

Onderhandelingen gaan door

Zoals gezegd stond het eerste overleg vooral in het teken van het geven van een toelichting op de voorstellen. Vervolgens hebben alle partijen de mogelijkheid gekregen om aanvullende vragen te stellen. We realiseren ons dat het bij een cao onderhandeling natuurlijk niet alléén om loon gaat, toch vinden we het wel belangrijk dat er tegemoet wordt gekomen aan de koopkrachtdruk die jullie ervaren.

Uiteindelijk zal een resultaat een goede afspiegeling moeten zijn van de verschillende belangen van alle groepen werknemers die onder de cao werken. Jong én oud! Hierbij houden we natuurlijk de belangen van de sector als geheel ook goed in de gaten. 

De komende periode zal worden aangegrepen om de verschillende voorstellen die over en weer zijn gedaan nader te bestuderen. Op 20 oktober komen we opnieuw bij elkaar om verder te spreken. Dan verwachten wij ook een eerste inhoudelijke terugkoppeling op de gedane voorstellen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de voortgang.

Denk en praat mee

Lijkt het je leuk om mee te denken over de koers die we in de onderhandelingen varen? Neem contact met me op door te bellen, appen of een mail te sturen op onderstaande contact gegevens. Ik sta je graag te woord! Online kun jij ook altijd meepraten, je vragen stellen en je mening geven. Heel makkelijk en 24 uur per dag. Ga naar de cao-pagina

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 1871 1343
E: a.williams@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error