Nieuw functie- en loongebouw voor de sector Afbouw

Cao-partijen in de Afbouw en Natuursteen hebben besloten dat er per 1 mei 2019 een nieuwe functie-indeling komt. Reden hiervoor is dat bovengenoemde cao’s eerst los van elkaar bestonden. Omdat we ze in elkaar moesten schuiven, moesten ook het functie- en loongebouw aangepast worden.

Immers bij een nieuw functiebouw hoort ook een nieuw loongebouw bij. Het oude systeem was dusdanig verouderd dat het bijna niet meer toepasbaar was. Vandaar dat we hebben gewerkt aan een nieuw functiegebouw. Aansluitend hebben we de lonen erop aangepast.

Wat belangrijk is om te weten: je gaat er nooit op achteruit! Een aantal leden zullen er juist op vooruitgaan!

Iedereen krijgt er sowieso per 1 mei 2019 1,5% loonsverhoging bij.

Eenvoudiger
Partijen hebben afgesproken dat het eenvoudiger wordt. Nu kan je loon opgebouwd zijn uit loon, prestatiebeloning, diplomatoeslag, voorliedentoeslag en andere toeslagen. Voor de Natuursteen geldt dat er zelfs nog dienstjarentoeslag bij kan zitten. Dit maakt dat het niet eenvoudig is voor jou om je loon te ontcijferen. Het nieuwe loon bestaat uit je cao-loon, eventueel prestatie- en diplomatoeslag.

Functies
Alle functies zijn opnieuw gewaardeerd. Ga hiervoor naar www.mijnafbouw.nl. Daar vind je alles wat je moet weten. Uiteraard kun je ook bij CNV Vakmensen terecht.

Opdracht aan je werkgever
Je werkgever moet jou op de hoogte stellen van de nieuwe functie-indeling en wat dit betekent voor jouw loon. Als jouw werkzaamheden niet 1-op-1 beschreven worden, dan kijken jullie samen in welke functiegroep jij het beste past.

Bezwaar
Mocht je het met de indeling niet eens zijn, en je komt er samen niet uit, dan kun je twee dingen doen:

1. Je meldt je bij CNV Vakmensen en samen kijken we hoe we dit aan gaan pakken
2. Je meldt het bij de bezwarencommissie van cao-partijen. Daar behandelen we het dan.

Uitzondering
UTA-personeel binnen de Natuursteen valt hier nog niet onder. Dit wordt nog uitgewerkt. Dit moet voor 31 december 2019 klaar zijn, zodat het in de nieuwe cao komt die vanaf 2020 geldt.

Je Achterban
Mocht je vragen hebben, dan kun je via www.jeachterban.nl/afbouw een vraag stellen. Uiteraard mag je mij ook persoonlijk benaderen. Ervaringen uit het verleden wijzen uit dat het eigenlijk geen probleem is in de praktijk, maar dat een enkele werkgever het niet (goed) doet, waardoor het tot vragen leidt. Maar, daar komt altijd een oplossing voor.

Nogmaals, iedereen houdt wat hij/zij heeft. Je krijgt per 1 mei 2019 de loonsverhoging van 1,5% en tot slot: een aantal van jullie zal erop vooruitgaan.

Hoe mooi is dat!

Roel van Dijk
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 38 44 73
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl