Eerder stoppen met zwaar werk onder druk - Druk op werkgevers en politiek nodig

In jouw cao beschikken we nu over een zwaarwerkregeling. Deze regeling zorgt er voor dat je onder voorwaarden maximaal drie jaar voor je AOW-leeftijd kunt stoppen met werken. Bij het afsluiten van het pensioenakkoord is de afspraak gemaakt dat eerder stoppen met werken mogelijk gemaakt moet worden. De regeling die dit mogelijk maakt, de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) staat nu onder grote druk. CNV Vakmensen maakt zich grote zorgen en roept werknemers op in beweging te komen.

De RVU zorgt er voor dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Tijdens de besprekingen over het pensioenakkoord is afgesproken dat deze regeling fiscaal gefaciliteerd wordt. Simpel gezegd, een werkgever hoeft over de betaalde RVU-uitkering geen belasting te betalen. En juist dat dreigt na 2025 te verdwijnen waardoor de regeling onbetaalbaar gaat worden. Tot en met 31 december 2025 is er nog niets aan de hand, het gaat om de mogelijkheid tot vervoegd uittreden van af 2026.

Overleg mislukt

Op centraal niveau van werkgevers (VNO-NCW) en bonden (FNV en CNV) zijn de besprekingen in de Stichting van de Arbeid mislukt en afgebroken.

Waar zijn partijen het onder andere over oneens met elkaar?

=> bonden willen een structurele regeling, werkgevers een tijdelijk;

=> werkgevers willen vier toetsingsmomenten alvorens je aanspraak kan maken op de regeling. Bonden willen maar twee voorwaarden opnemen (wel of geen zwaar werk en of je aan de voorwaarden voor vervroegd uittreden voldoet);

=> bonden willen vrijwillig karakter om al dan niet deel te nemen aan de regeling bij de werknemer leggen, werkgevers willen wederzijdse vrijwilligheid zodat zij er ook iets van kunnen vinden (en vervroegd uittreden tegen kunnen houden);

=> De hoogte van het RVU-bedrag dat fiscaal wordt gefaciliteerd moet omhoog waardoor het financieel eerder mogelijk wordt om vervroegd uit te treden.

Wat wil CNV Vakmensen?

In onze sector is de zwaarwerkregeling een belangrijke cao afspraak. Tijdens de cao onderhandelingen voor de afbouw is afgesproken dat werkgevers een signaal afgeven aan de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ook de werkgevers vinden het belangrijk dat er een mogelijkheid blijft bestaan om eerder te stoppen met zwaar werk. Wij moeten nu met elkaar het signaal afgeven en de druk opvoeren dat deze regeling moet blijven.

‘Eerder stoppen met zwaar werk ‘MOET blijven.

Hoe nu verder?

Komende weken gaan CNV en FNV met elkaar in gesprek hoe wij samen de druk op werkgevers en politiek kunnen vergroten om ons doel te realiseren. Houd de berichtgeving van de bond de komende tijd dus goed in de gaten.

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error