CNV roept andere pensioenfondsen op ook te indexeren

Pensioenfondsen PME, PWRI en ABP gaan per 1 juli aanstaande alle pensioenen indexeren. Het CNV roept andere pensioenfondsbesturen op dit ook te doen.

Het CNV riep eerder dit jaar al op om pensioenen sneller te verhogen, nu de algemene maatregel van bestuur (AMvB) van kracht is. ‘Pensioenindexatie is broodnodig. Veel gepensioneerden stonden al jaren op de nullijn. Maar ook omdat de energierekening stijgt en de brandstof en de boodschappen steeds duurder worden. Het is aan de andere pensioenfondsbesturen om het goede voorbeeld te volgen’, aldus Patrick Fey, CNV-vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar.

Regels aangepast

Tussentijdse pensioenverhogingen zijn nu mogelijk, omdat de overheid de indexatieregels heeft aangepast in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Om de pensioenen te verhogen, moest de dekkingsgraad van een pensioenfonds minimaal 110% zijn. Volgens de nieuwe regels is dat nu nog 105%, waardoor pensioenfondsen eerder tot indexatie kunnen overgaan. Elk pensioenstelsel zal echter last hebben van hoge inflatie, dus ook het nieuwe pensioenstelsel. Dit heeft een nadelig effect op de koopkracht van gepensioneerden. Inflatiebestrijding hoort daarom tot topprioriteit van het kabinet.

Pensioenakkoord

Het CNV ondertekende in juni 2019 het pensioenakkoord. De leden stemden – op hoofdlijnen – in met de gemaakte afspraken. Want de pensioenopbouw blijft verplicht, het solide karakter behouden en pensioenen kunnen eerder worden aangepast aan het – dan geldende – prijsniveau.