Cao Afbouw - Zwaar werk

Het heeft even geduurd, maar hier is de zwaar werk regeling voor de bouwplaatsmedewerkers binnen de cao Afbouw

Cao Afbouw

Hierbij de laatste nieuwsbrief waarin we 2 zaken aan je voor willen leggen. Dit betreft de regeling voor Zwaar werk en vacatures voor de sectorraad.

Regeling voor zwaar werk

Voor de cao afbouw zijn partijen overeen gekomen dat er vanaf 1 januari 2021 een regeling voor zwaar werk is. Deze regeling geldt voor jou als je bouwplaats medewerker bent en drie jaar voor je pensionering zit. Uta is uitgesloten van de regeling.

Hoe ziet de regeling er uit

De regeling gaat in per 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2025. De hoogte van de uitkering is maximaal € 20.200, - bruto per jaar. Mocht je 55- rechten hebben, dat wat vroeger vroegpensioen was, wordt geacht dat je deze inzet.

Voorwaarden

Je hebt recht op deelname als je de laatste 15 jaar minimaal 10 jaar in de sector Afbouw hebt gewerkt. Ook moet je minimaal 45 jaar in de bouwnijverheid hebben gewerkt. Als er periodes zijn dat je niet gewerkt hebt, tellen deze mee als gewerkt, mits dat niet langer dan 6 maanden is geweest.

De uitkering wordt gedaan door het O&O fonds van de sector afbouw.

Val ik er onder?

Iedereen die eventueel gebruik kan maken van de regeling, krijgt in november een brief. Details zijn partijen nu aan het uitwerken.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie vind je op de volgende site: www.mijnafbouw.nl/zware-beroepen-regeling/ en is voor iedereen toegankelijk. Uiteraard zal er via jeachterban.nl binnen het afbouw gedeelte ruimte zijn om hierover vragen te stellen. Uiteraard is persoonlijk contact ook mogelijk via r.vandijk@cnvvakmensen.nl.

Sectorraad

CNV Vakmensen heeft vacatures in de sectorraad. Leden uit de sector Afbouw worden node gemist. De sectorraad gaat over de arbeidsvoorwaarden en discussieert over alles wat de sectoren raakt. Ook worden gezamenlijke zaken besproken en eventueel worden oplossingen aangedragen.

Voel jij je geroepen, schroom niet en laat het mij weten. Gijs Lokhorst is als bestuurder voor de bouwnijverheid ook coach van de sectorraad. Ik breng je met hem in contact en wellicht ga jij de belangen vanuit de afbouw behartigen in de sectorraad.

 

Roel van Dijk, bestuurder

r.vandijk@cnvvakmensen.nl

tel. 06-53384473