Cao Afbouw

In het kader van de crisis is er voor jou een extra loonsverhoging afgesproken. Dat is CNV Vakmensen met Fnv en de Noa overeen gekomen. In deze nieuwsbrief kort de afspraak hierover.

In het kort

Zoals bekend heeft iedereen per 1 januari 2023 € 50,00 en 1,5% loonverhoging ontvangen. Echter, deze afspraak stamt nog uit de tijd dat er nog geen sprake was van crisis, er nog geen oorlog woedde in Oekraïne en er nog geen torenhoge inflatie in het vooruitzicht was.

Daarom zijn de vakbonden in overleg gegaan met de werkgevers. Niet om de cao open te breken, maar wel om te bespreken of er iets extra's voor jou gedaan zou kunnen worden.

Dat heeft even geduurd, maar uiteindelijk is er iets uit gekomen. Genoeg is het nooit in deze tijd, maar het geeft wel aan dat de werkgevers begrijpen hoe het jou vergaat.

Inhoud

 

Per 1-7-2023 worden de lonen met € 45,- per maand structureel verhoogd;

Dit geldt niet voor de BBL-loonschalen;

De jeugdlonen zijn een percentage van het volwassenenloon. Jeugd krijgt dan ook naar rato dezelfde verhoging.

Werkgevers die in de periode 1-7-2022 tot 1-2-2023 een eenmalige uitkering van ten minste € 400,- (bruto) hebben verstrekt aan een werknemer kunnen de loonsverhoging van € 45,- per maand uitstellen tot 1-1-2024. Daartoe moet men dispensatie aanvragen bij cao-partijen Afbouw.

Tot slot

Omdat de cao nog door loopt en dit een extra is ten opzichte van de lopende cao, vraagt CNV Vakmensen niet of je er wel mee in kunt stemmen of niet. Je hebt in 2021 de kans gehad om te stemmen over de cao en daar is toen een ruime meerderheid mee akkoord gegaan. Dit is extra, dus zal er niemand op tegen zijn.

Wel kan Cnv Vakmensen zich voorstellen dat je er iets van vindt. Laat dat weten, voor het uiteindelijke resultaat maakt het niet uit. Rond de zomer zullen we ons klaar gaan maken voor de onderhandelingen van de cao voor 2024 en verder. Tegen die tijd meld CNV Vakmensen zich weer bij jou.

Roel van Dijk, bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl
06-53384473

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error