Sociaal Plan Xella productielocatie Hoogdonk

leeg

Medio oktober zijn de vakbonden geïnformeerd door Xella over de (tijdelijke) sluiting van productielocatie Hoogdonk en daarmee de standplaatswijziging van de werknemers van productielocatie Hoogdonk naar productielocatie De Hazelaar.

Sociaal Plan 
Om de sociale gevolgen voor de werknemers te beperken zijn er gesprekken geweest met de betrokken werknemers waarna er met Xella onderhandelingen gevoerd zijn om tot een sociaal plan te komen. Dit sociaal plan is alleen op de betrokken werknemers van de productielocatie Hoogdonk van toepassing.

De onderhandelingen leidden uiteindelijk naar een eindbod dat voorgelegd is aan de betrokken werknemers en ter stemming is gebracht aan de betrokken leden van productielocatie Hoogdonk.
De leden hebben unaniem met deze regeling ingestemd. Inmiddels is de regeling door partijen ondertekend. In bijlage tref je de regeling Hoogdonk aan. 

Vragen of opmerkingen
Heb je nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik dit graag.

Willem Timmer, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 2957 / w.timmer@cnvvakmensen.nl 

Downloads