Nog geen akkoord Cao Afbouw

Donderdag 23 januari hebben werkgevers en werknemers in de Afbouw weer onderhandeld. CNV Vakmensen zou graag melden dat er een akkoord ligt, maar dat is helaas nog niet het geval.

Ondanks de lange dag waarin we elkaar echt hebben geprobeerd te vinden, is dit niet gelukt. Maandag 17 februari 2020 onderhandelen we verder. De voorstellen van CNV Vakmensen tref je hieronder aan.

Een goede loonontwikkeling
CNV Vakmensen wil een cao met een goede loonontwikkeling voor jou. Een loonontwikkeling die past bij het huidige klimaat en recht doet aan jouw inzet.

Mogelijkheid tot eerder stoppen met werken
We willen een regeling die het mogelijk maakt om eerder te stoppen met werken. Deze regeling moet passen in de wettelijke kaders. Daarnaast moet de regeling zo zijn ingericht, dat deze interessant is voor de werknemers voor wie dit geldt. Dit is een moeilijke puzzel, maar we lossen hem graag op. Zo komen we tot een cao die recht doet aan jong en oud.

Reacties
Na de laatste nieuwsbrief zijn er verschillende reacties binnen gekomen. Dank daarvoor, want zonder jouw inbreng kan CNV Vakmensen geen passende cao afsluiten. Meer reacties zijn altijd welkom!

Nieuwe cao-ommissie Afbouw?
CNV Vakmensen heeft een structuur waarbij elke cao een eigen commissie heeft. Voor de cao Afbouw is deze commissie er niet meer. Bij voldoende interesse willen we deze wel graag weer opstarten. Heb je interesse, neem dan contact met mij op via e-mail of telefoon. 

Praat mee op JeAchterban
Wil jij meepraten? Dit kan op ons platform Je Achterban Hier kun je als lid, of niet-lid, meepraten over jouw cao. Wissel van gedachten met anderen, reageer op voorstellen en geef je mening. Met jouw input moeten we samen tot een mooi akkoord komen. Een akkoord waarmee werknemer en werkgever kunnen leven.

Tot slot
De eerste maand van 2020 zit er al weer bijna op. De tijd vliegt. Ondanks dat partijen elkaar al vaak hebben gezien, is er nog geen akkoord. Dat is jammer. Toch denken we dat we beter de langer de tijd kunnen nemen voor een goede cao dan korter de tijd voor een slechte.

Roel van Dijk,
bestuurder CNV Vakmensen
E r.vandijk@cnvvakmensen.nl
M 06 5338 4473