Zeer teleurstellende start van de 1e cao-ronde voor Vlakglas

Op dinsdag 7 december hebben we de eerste onderhandelingsronde gehad voor een nieuwe cao Vlakglas. De bonden en de werkgevers hebben toelichting gegeven op hun voorstellen. Deze onderhandelingsronde is teleurstellend verlopen.

Werkgevers en bonden ver uit elkaar.
De wensen van werknemers vertegenwoordigt door de vakbonden en de voorstellen van de werkgevers liggen ver uit elkaar.  
Jullie werkgevers willen heel veel verslechteringen in de cao, zoals:

  • 2e ziekte jaar 70% van je loon (nu is het 90%).
  • Geen opbouw meer van seniorendagen in ruil voor generatiepacht (80-90-100% regeling).
  • Geen automatische schaalverhogingen, beoordelingsafhankelijke verhogingen.
  • 3% loonsverhoging (1,5 % per 1 april 2022 en 1,5% per 1 april 2023) voor een 2 jarige cao (1-10-2021 tot 30-09-2023).

Wij hebben als  vakbonden duidelijk gemaakt dat deze verslechteringen snel van tafel moeten en dat dit anders een heel lang cao traject zal worden.
In de bijlage tref je de cao voorstellen van werkgevers en die van CNV Vakmensen
Het volgende overleg is gepland op 15 december a.s.. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.
Bij vragen of opmerkingen kun je altijd contact met mij opnemen.

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
T 06 478 26 875

Downloads