Vervolg cao-overleg met Ardagh Glass verschoven

Op maandag 16 maart 2020 stond een overleg gepland met jullie werkgever om te praten over de afwijzing van het onderhandelingsresultaat door onze leden.

Als gevolg van de adviezen van het kabinet en RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in verband met het beheersen van het Coronavirus en dan met name voor Noord Brabant hebben betrokken partijen besloten om dit overleg niet door te laten gaan. Een nieuwe datum wordt vastgesteld.

In onze nieuwsbrief van 7 februari hebben wij jullie meegedeeld dat een meerderheid van onze leden het onderhandelingsresultaat heeft afgewezen. De belangrijkste redenen voor het afwijzen van het onderhandelingsresultaat waren gelegen in het loonbod en de invulling van de afspraken over duurzame inzetbaarheid. In het overleg van 16 maart hadden wij met jullie werkgever hierover verder willen doorpraten.

Er is sprake van een overmachtssituatie waar de gezamenlijke vakbonden als jullie werkgever geen invloed op kunnen uitoefenen. Wij hopen dat de situatie weer snel genormaliseerd is zodat het overleg op niet al te lange termijn wel kan worden gehouden.

Hebben jullie nog vragen, laat het mij dan weten. Mijn mailadres en telefoonnummer staan hier onder.

Wij houden jullie op de hoogte over het vervolg.

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 13 40 89
E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl