Al het nieuws

Vakbonden positief voorgenomen verkoop Scheuten

Onlangs spraken de directie van Scheuten International B.V. en vakbonden(CNV Vakmensen en FNV) over de voorgenomen aandelenverkoop van de huidige eigenaar een private equity investeerder (Value Enhancement Partners) aan het Zwitserse familiebedrijf Glas Trösch.

De deal is nog niet rond. De voorgenomen verkoop moet nog goedgekeurd worden door de mededingingsautoriteit. 

Achtergrond van de voorgenomen transactie
De directie heeft aan de vakbonden bevestigd, dat de voorgenomen verkoop geen gevolgen heeft voor het personeel. De voorgenomen koop door Glas Trösch kan gezien worden als een strategische keus. Voor een bedrijf als Glas Trösch, dat haar eigen glas produceert, is een glasverwerker als Scheuten een interessante partij. Bovendien is het afzetgebied van Scheuten (Nederland, Noord-Duitsland en België) aanvullend aan het afzetgebied van Glas Trösch. 

Welke onderdelen zijn bij de transactie betrokken?
De voorgenomen overname omvat het gehele Scheuten concern, inclusief alle dochterondernemingen in Nederland, Duitsland en België en alle betrokken medewerkers. 

Geen arbeidsrechtelijke gevolgen voor het personeel
Als gevolg van de overname gaan er geen arbeidsplaatsen verloren. De arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd en ook het pensioenfonds verandert niet.
De directie geeft aan, dat de voorgenomen overname aan het personeel kansen biedt. Glas Trösch wil als familiebedrijf, haar dochterondernemingen de ruimte geven om op lokaal niveau het gewenste beleid te voeren. Het beleid dient er op gericht te zijn om kansen te pakken en de positie te versterken. 

Opvatting vakbonden
Vakbonden staan positief tegenover de voorgenomen plannen. De directie heeft vakbonden ervan verzekerd, dat de verkoop kansen biedt en dat Glas Trösch een financieel gezonde onderneming is. Ook de ondernemingsraad heeft zich positief over de voorgenomen verkoop uitgelaten.

Bevestiging koper: geen arbeidsrechtelijke gevolgen
Vakbonden hebben aangegeven, dat zij ook van de kopende partij de bevestiging willen ontvangen, dat de overname door Glas Trösch geen arbeidsrechtelijke gevolgen heeft voor het personeel. 

Vakbonden vinden bonus voor medewerkers op z’n plaats
Vakbonden hebben wel bepleit, dat er aan het personeel een bonus wordt uitgekeerd. Het personeel heeft immers een belangrijke bijdrage geleverd aan de waarde van het bedrijf. Een bonus als blijk van waardering vinden de bonden daarom zeer op hun plaats. De directie kon daar nog geen toezeggingen in doen. Uiteraard komen vakbonden daar bij de directie op terug. 

Corona-virus
Uiteraard heeft het corona-virus ook een forse impact op Scheuten. De directie gaf aan welke veiligheidsmaatregelen zijn genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. De directie heeft een actief communicatie-traject opgezet om iedereen goed te informeren. 

Let op jezelf en elkaar
Het is een spannende tijd, zowel op je werk als thuis. Samen komen we deze tijd beter door dan alleen! Let daarom goed op elkaar. 

Mochten jullie je zorgen maken over het corona-virus of de genomen maatregelen, schroom dan niet om contact op de nemen met je vakbond: r.heins@cnvvakmensen.nl

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 1987
E. r.heins@cnvvakmensen.nl