Uitkomst 3kwart vergadering

Begin januari hebben jullie tegen het eindbod dat de werkgever heeft gedaan gestemd. We hebben de directie daarvan op de hoogte gebracht en ook laten weten dat we nog steeds bereidt zijn tot overleg om te komen tot een goede cao voor de medewerkers van LC Glass.

De werkgever heeft geen verbetering gedaan van het eindbod dat hij eind december heeft uitgebracht. Aangezien we uitonderhandeld zijn komen we door praten niet meer tot een cao-resultaat komen moeten we om een cao-resultaat te bereiken mogelijk overgaan tot het voeren van acties. Daarom hebben we jullie afgelopen maandag opgeroepen voor een statutaire 3kwart vergadering of actievergadering. Ik wil jullie allereerst bedanken voor de hoge opkomst! Jullie geven hiermee al een duidelijk signaal af voor een goede cao. 

Tijdens deze vergaderingen hebben wij bij jullie een grote teleurstelling en ergernis over het laatste eindbod gezien. Dit signaal slaan wij niet in de wind en nemen we serieus. Binnenkort gaan we voorbereidingen voor het vervolgtraject treffen. Bij deze ontvangen jullie een terugkoppeling met de uitslag van de beide driekwart vergaderingen van afgelopen maandag.  

De uitkomst van de actie-(¾)vergadering   

De leden van CNV Vakmensen hebben unaniem vóór acties gestemd. De leden van FNV Procesindustrie hebben net als de leden van CNV Vakmensen vóór acties gestemd.  

Actiebereidheid  

Daarmee is voor beide bonden ruimschoots voldaan aan de benodigde criteria om over te kunnen gaan tot het stellen van een ultimatum en is er voldoende actiebereidheid gehaald!  

Ultimatum wordt opgesteld  

Voor nu zullen wij in de loop van volgende week een ultimatum op gaan stellen en deze richting jullie werkgever versturen. Zodra we het ultimatum definitief hebben, zullen we die ook met jullie delen. In de tussentijd staan wij nog steeds open voor een constructief overleg om te komen tot een cao-resultaat. Het initiatief daarvoor ligt bij de werkgever, als deze handreiking gedaan wordt met een voorstel dat we kansrijk achten om tot een onderhandelingsresultaat te komen wat voldoet aan de eisen van de leden gaan wij graag het gesprek daarover aan. Onze inzet is een goede loonsverhoging die bestaat uit een percentage en een nominaal bedrag waardoor de laagste salarisschalen onder de streep meer geld overhouden. Daarnaast willen we verder afspraken maken over de reiskosten, de bijdrage voor de zorgverzekering en werken tijdens feestdagen en de balans werk/privé. Als dat het geval is plannen we een ledenraadpleging om dat aan jullie voor te leggen. Zolang het ultimatum nog niet is verlopen kunnen we er zonder het voeren van acties uitkomen wat voor iedereen beter is.  

We houden je op de hoogte 

Bedankt voor jullie komst en betrokkenheid! We houden jullie op de hoogte van het verdere proces. Volg ons ook op de cao-pagina Cao LC Glass | CNV Vakmensen 

Vriendelijke groet,  

Mede namens de kaderleden.  

Hank Oomkes 

Bestuurder CNV Vakmensen 

m: 06-5160 2057 
e: h.oomkes@cnvvakmensen.nl