Al het nieuws

Stemming onderhandelingsresultaat Cao Baksteen afgerond

De uitslag van deze stemming is dat leden van CNV Vakmensen met een ruime meerderheid hebben ingestemd met het resultaat. Ik zal namens CNV Vakmensen de nieuwe cao gaan ondertekenen, deze heeft een looptijd van 1 januari 2022 – 1 mei 2023.

Er zijn ook leden die hebben tegengestemd. De reden die zij hiervoor opgaven, was dat er niets geregeld was voor ouderen. Zij hadden graag gezien dat de, in onze voorstellen genoemde, sectorale AWO geregeld was. Ik had ook graag gezien dat wij hierover snelle afspraken hadden kunnen maken, dat is helaas niet gelukt.

Wel hebben wij de afspraak gemaakt om dit de komende tijd in een werkgroep te bespreken. Wanneer hier meer informatie over bekend is, zal ik deze met u delen.

Meepraten en reageren
Wil je reageren of heb je een vraag of opmerking over onze cao Baksteen Industrie? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen.
Ga direct naar de cao-pagina

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 20 29 57
E  w.timmer@cnvvakmensen.nl