Al het nieuws

Reactie CNV op Miljoenennota

Miljoenennota legt effect trage kabinetsformatie bloot

De miljoenennota legt pijnlijk bloot wat het effect is van deze trage kabinetsformatie. De beleidsarme nota biedt nauwelijks oplossingen voor de urgente problemen waar Nederland mee kampt.

Dat is de reactie van het CNV op Prinsjesdag en de miljoenennota. Het CNV roept de Tweede Kamer op om snel een aantal urgente arbeidsmarktknelpunten te agenderen voor 2022. ‘Anders wordt ook 2022 weer een verloren jaar voor werkend Nederland,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

‘De economie floreert. Maar de arbeidsmarkt piept en kraakt aan alle kanten: veel mensen hoppen van het ene naar het andere flexibele contract. Er is een kant en klaar SER-MLT advies voor het nieuwe kabinet, gedragen door werkgevers en vakbonden. Met tal van concrete oplossingen voor de knelpunten op de arbeidsmarkt. Dit advies ligt echter nog steeds in een diepe bureaula omdat de formatie niet op gang komt. Werkend Nederland heeft hierdoor het nakijken,’ stelt Fortuin.

Het zou een zegen voor het land zijn als de politieke partijen over hun schaduw heenstappen en werkend Nederland geven wat het verdient: een eerlijke arbeidsmarkt. Alle bouwstenen liggen al klaar. Een besluitvormingsmachine die nog langer stilligt, is funest voor Nederland.
Piet Fortuin, CNV-voorzitter

Urgentie
Het CNV vraagt de Tweede Kamer dringend om urgente zaken te agenderen bij de begrotingsbehandeling. Fortuin: ‘Zorg voor een hoger minimumloon, snellere indexatie pensioenen, investeringen in de publieke sector. Maak een begin met het oplossen van de wooncrisis, zodat ook de timmerman en zorgmedewerker in de Randstad kunnen blijven wonen.’

Knelpunten arbeidsmarkt
Ook de knelpunten op de arbeidsmarkt moet het kabinet snel aanpakken. Dit huidige kabinet laat schijnzelfstandigheid al jaren op z’n beloop. Dit moet echt opgelost worden. Daarnaast moet het kabinet de uitzendsector snel reguleren. Fortuin: ‘Het zou een zegen voor het land zijn als de politieke partijen over hun schaduw heenstappen en werkend Nederland geven wat het verdient: een eerlijke arbeidsmarkt. Alle bouwstenen liggen al klaar. Een besluitvormingsmachine die nog langer stilligt, is funest voor Nederland.’