Principe akkoord Fuwa systeem De Ruwbouwgroep

Op 14 juli jl. hebben wij je geïnformeerd over de uitkomst van de onderhandelingen welke op 6 juli jl. hebben plaatsgevonden. De onderhandelingen hebben geleid tot een principe akkoord.
De uitgewerkte tekst hebben wij je de vorige keer al toegezonden. Bij deze nieuwsbrief ontvang je de teksten nogmaals. De onderhandelingsdelegatie heeft er in eerste instantie voor gekozen om fysiek op de locatie de stemming te houden. Wij begrijpen uit de inmiddels binnen gekomen reacties van leden, dat zij moeite hebben om naar de bijeenkomsten te komen vanwege de Corona perikelen. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om te borgen dat de RIVM richtlijnen in acht worden genomen.

Wij willen echter alle leden in de gelegeheid stellen om te kunnen stemmen en dus is de stemmingsprocedure aangepast. Wij bieden de mogelijkheid om ook schriftelijk te kunnen stemmen. Bij deze nieuwsbrief tref je een  antwoordformulier aan. Deze kun je invullen en aan mij terug mailen via onderstaand adres. Je mag het ook inleveren tijdens een van de bijeenkomsten. De uiterste datum van terug sturen is vrijdag 28 augustus 2020.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Dinsdag 25 augustus        Oosterhout kantine 2e verd.                aanvang 10.00 uur

Woensdag 26 augustus    Lelystad Vergaderzaal 1                      aanvang 09.00 uur

Donderdag 26 augustus   Harderwijk de Sherpa ruimte              aanvang 13.00 uur

Vrijdag 27 augustus          Hoogersmilde Vergaderzaal 1            aanvang 09.00 uur

Vrijdag 27 augustus          Veenoord de grote vergaderzaal        aanvang 13.00 uur


Om de veiligheid te kunnen borgen vragen wij je wel je aan te melden voor de bijeenkomst. Dit kan via w.timmer@cnvvakmensen.nl. Geef aan op welke vestiging je werkzaam bent. Diegene die zich eerder hebben aangemeld hoeven dat niet nog een keer te doen.

Graag tot ziens op een van de bijeenkomsten.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 202 957

bijlagen: Princippe Akkoord
               Antwoord Formulier

Downloads