Overgrote meerderheid leden voor nieuwe cao Betonproducten Industrie

Op 6 december bereikten wij met werkgeversorganisatie BFBN een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Betonproducten Industrie vanaf 1 januari 2023. Dit resultaat hebben wij aan de leden ter beoordeling en ter stemming voorgelegd. De gemaakte afspraken kregen massaal steun van de leden: 85% van de leden stemde namelijk in.


Tevredenheid en kritische noten

Terwijl tevredenheid onder de leden heerste, waren er ook kritische noten. Inderdaad hebben wij geen regeling voor vervroegde uittreding kunnen afspreken. Wel de mogelijkheid voor een driedaagse werkweek 2 of 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook bleek de combinatie van 3% en € 130 meer loon een lastige. Als we dan kijken naar het huidige loongebouw gaat de werknemer in loongroep I, schaal 0 met een maandsalaris van € 2.019 er 9,4% op vooruit. De werknemer in loongroep VII, schaal 6 met een maandsalaris van € 2.621 gaat er 7,9% op vooruit. De verhoging van de km-vergoeding woon-werkverkeer met € 0,06 naar € 0,21 vinden de leden prima.

Achterbanberaad BFBN en FNV
Het bestuur van de BFBN stemde al eerder in met de gemaakte afspraken. De ledenraadpleging bij de FNV loopt nog, waarbij de uitslag op 21 december wordt verwacht. Als alles goed gaat kan er direct na 21 december worden gewerkt aan de nieuwe tekst van de cao per 1 januari 2023 en de algemeen verbindend verklaring van de cao.

Steun leden
Ik kijk terug op een intensief, snel en succesvol cao-traject. Ik ben meer dan tevreden met de steun die ik van jullie heb gekregen. Mijn dank gaat uit naar de leden van de cao commissie en mijn scheidend collega Willem Timmer. Bovenal ben ik blij met de stemmers die hun steun hebben uitgesproken voor de nieuwe cao.

Bedankt
Ik bedank jullie allemaal. Ik wens jullie allen een fijne Kerst, een goed uiteinde 2022 en een nog beter 2023. Blijf gezond, blijf lachen.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M 06 2343 2081