Onderhandelingsresultaat Vlakglas, breng je stem uit!

Afgelopen januari hebben we een eindbod van de werkgevers gekregen bij de onderhandelingen voor de cao van 2024. Dat eindbod hebben jullie verworpen. Op basis daarvan hebben de werkgevers ons uitgenodigd om gisteren opnieuw overleg te hebben om tot een nieuwe cao te komen.
Uitkomst van het overleg
Gisteren hebben we op uitnodiging van de werkgevers opnieuw onderhandeld over de voorwaarden voor een nieuwe cao voor de sector Vlakglas. We hebben na de nodige ronden en schorsingen een onderhandelingsresultaat bereikt dat we met een positief advies aan jullie ter stemming voorleggen. 

De belangrijkste punten die we met de werkgevers hebben afgesproken zijn;

- Looptijd van 12 maanden dus van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

- Kilometervergoeding wordt verhoogd naar het fiscaal maximum namelijk 23 cent per kilometer, de overige voorwaarden blijven van kracht zoals benoemd in artikel 19, lid 1
Er komt een thuiswerkvergoeding voor de medewerkers waarbij de werkzaamheden het mogelijk maken om thuis te werken, de vergoeding daarvoor is € 2,35

- Er komt met ingang van dit jaar een generatiepact, 80/90/100. Wat betekent dat je 80% werkt, daarvoor 90% van je fulltime salaris ontvangt en dat je pensioenopbouw volledig blijft namelijk 100%. Voor de realisatie van deze vierdaagsewerk stelt de werkgever 10 verlofdagen beschikbaar, de verdere voorwaarden staan in het onderhandelingsresultaat. De vierdaagse werkweek zal dit jaar worden ingevoerd met ingang van 1 juli aanstaande. 

- Loonsverhoging met ingang van 1 januari 2024 van 6,5% voor de feitelijke salarissen en salarisschalen. 

Voor de overige punten van het onderhandelingsresultaat verwijs ik je graag naar de bijlage. 

Stemmen over het resultaat!
Je kunt vanaf nu tot 11 maart 12.00 uur je stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat. Daarna zullen we de balans opmaken en jullie infomeren over de uitkomst. 

Heb je in de tussentijd vragen of opmerkingen neem dan contact met me op. 

Vriendelijke groet, 
mede namens de kaderleden

Hank Oomkes
Onderhandelaar CNV Vakmensen

e: h.oomkes@cnvvakmensen.nl
m: 06 5160 2057 

Downloads