Onderhandelingsresultaat LC Glass

Na de actievergadering van 29 januari en de terugkoppeling richting LC Glass heeft de directie ons uitgenodigd voor overleg om te komen tot een nieuwe cao voor de medewerkers bij LC Glass. Dat heeft geresulteerd in een onderhandelingsresultaat dat we als onderhandelingsdelegatie graag aan je voorleg.

We hebben gisteravond na intensief en constructief overleg met de directie een onderhandelingsresultaat bereikt dat volgens ons voldoet aan het mandaat dat we hebben meegekregen tijdens de ledenraadpleging van 9 januari jongstleden. Het resultaat is een afspraak voor een tweejarige cao. In de bijlage kun je het gehele resultaat teruglezen, in het kort hebben we het volgende afgesproken met de directie. We leggen dit onderhandelingsresultaat met een positief advies ter stemming aan jullie voor. 

Looptijd
2 jaar van 1/1/24 tot 31/12/25
Loonsverhoging 6% per 1 januari 2024 en op 1 januari 2025 een loonsverhoging op basis van de inflatie gebaseerd op de periode oktober '23 tot en met oktober '24. Kanttekening bij de loonafspraak voor 2025 is dat zolang de inflatie niet hoger is dan 5% over die periode hij toegekend wordt. Als hij hoger is gaan de sociale partners in overleg om passende afspraken te maken. Mocht er sprake zijn van deflatie blijft het salaris op het dan geldende niveau, er zal niet worden gekort. 

Reiskosten
De kilometervergoeding gaat van 21 cent  naar 23 cent per kilometer met een maximum afstand van 50km enkele reis. 

Werken tijdens feestdagen
De werkgever heeft het streven om met de feestdagen door te draaien. De uitvoering volgt volgens het standaard protocol welke is afgestemd met de OR. Daarmee wordt volgens mij voorzien in een vraag om dit duidelijker af te spreken, mocht gedurende de looptijd van deze cao blijken dat dit toch nog anders verloopt hoor ik dat graag van jullie. 

Hoe verder? Digitaal stemmen en mogelijkheid om vragen te stellen?
De directie wil proberen om bij de salarisbetaling van februari met terugwerkende kracht de afspraken uit de cao te realiseren en de loonsverhoging door te voeren. Om dit mogelijk te maken houden we een digitale stemming over het onderhandelingsresultaat. Je ontvangt daarvoor een aparte mail, na deze mail om je stem te kunnen uitbrengen. De stemming start vanmiddag zodra je die mail ontvangen hebt en loopt tot woensdagochtend 14 februari 10.00 uur. 

Op 13 februari zijn Arnoud Bakker en Steven de Jong van 13.00 uur tot 15.00 uur beschikbaar in de oude kantine, mocht je vragen hebben naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat. Ik zelf ben helaas die dag verhinderd vanwege andere verplichtingen in het westen van het land bij een afspraak die niet kan worden verzet. 

Zodra de uitslag van de stemming bekend is woensdag zal ik jullie daarover informeren per nieuwsbrief. 

Het was een pittig traject en ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen maar het lijkt me ook goed om nadat dit cao-proces is afgerond samen te evalueren daarvoor ontvangen jullie begin maart van mij een uitnodiging. 

Voor nu wens ik iedereen een goed weekend en heb je vragen of opmerkingen schroom niet om contact op te nemen. 

Vriendelijke groet, 

Hank Oomkes
Bestuurder CNV Vakmensen

m: 06 5160 2057
e: h.oomkes@cnvvakmensen.nl

Downloads