Onderhandelingsresultaat cao Kalkzandsteen en cellenbeton

Na een tweetal onderhandelingsrondes zijn we als vakbonden tot een onderhandelingsresultaat gekomen met de werkgevers. In deze nieuwsbrief kun je de uitkomst teruglezen en je stem uitbrengen over het resultaat.

Op 9 februari hebben we na twee overlegronden een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao kalkzandsteen en cellenbeton met de looptijd tot 31 december 2023. We leggen dit resultaat positief aan jullie ter stemming voor. Je kunt tot 22 februari aanstaande je stem uitbrengen over dit resultaat.

In het kort hebben we de volgende afspraken gemaakt met de werkgevers:
  • Looptijd van 1 jaar, van 1 januari jl. tot en met 31 december 2023.
  • Als loonsverhoging hebben we in plaats van een percentage gekozen om voor iedereen een zelfde bedrag te doen. Uitgangspunt daarbij is dat de lagere inkomens daarvan in deze economische tijd met hoge inflatie meer van profiteren. Het bedrag dat we hebben afgesproken is € 220 bruto per maand. Voor parttimers gaat dit bedrag naar rato van hun arbeidsovereenkomst. Deze loonsverhoging gaat in met terugwerkende kracht op 1 januari 2023.
  • We hebben afgesproken dat de reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar € 0,21 per kilometer met een maximum van 60 kilometer per dag.
  • Het belangrijkste punt naast inkomen is dat we tot een afspraak zijn gekomen over een vierdaagse werkweek (80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw). Medewerkers krijgen de mogelijkheid om 6 jaar voorafgaand aan hun aow-leeftijd 4 dagen te gaan werken. Onze inzet met deze regeling is dat medewerkers gezond kun aow-leeftijd kunnen behalen door meer rusttijd te creëren in hun arbeidspatroon. De verdere uitwerking van deze afspraak kun je terug lezen in de bijlage van deze mail.
  • Werkgroep “Toekomst van Werk sector Kalkzandsteen/ Cellenbeton” gaat in de komende cao-periode verder met een aantal onderwerpen die bijdrage aan het aantrekkelijk maken van de kalkzandsteen en cellenbeton voor huidige en toekomstige werknemers. Daarbij gaat het dan om anders roosteren en de uitwerking van maatregelen rondom duurzame inzetbaarheid.
We hebben de bestaande afspraken rondom de fiscaal vriendelijke vergoeding van de vakbondscontributie en werkgeversbijdrage aan de vakbonden gecontinueerd.

We vinden dat we tot een mooi pakket aan afspraken zijn gekomen voor deze periode van de cao. We leggen deze dan ook positief aan jullie ter stemming voor. Je kunt daarvoor gebruik maken van de onderstaande link.

Klik hier om te stemmen tot uiterlijk 22 februari 2023

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. << Ga naar jouw cao-pagina >>

Krijg je deze nieuwsbrief per post breng je stem uit op de cao-pagina van Kalkzandsteen. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ dan in het zoekveld Kalkzandsteen. Hier vind je een tijdsbalk. Bij “stemmen”” kan je je stem uitbrengen. Let op! Alleen leden mogen een stem uitbrengen, maar niet-leden mogen wel hun bevindingen doorgeven.

Iedereen, lid of geen lid, kan daar meepraten, vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je hebt geen account nodig. Dus ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten.


Hank Oomkes
cao-onderhandelaar CNV Vakmensen
M. 06 5160 2057
E. h.oomkes@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error