Onderhandelingen cao Kalkzandsteen en Cellenbeton

Op 24 augustus jl. zijn de onderhandelingen voor de cao Kalkzandsteen en Cellenbeton (welke een afloopdatum had van 1 juli 2020) van start gegaan.

Voorafgaand aan de onderhandelingen hebben wij, omdat we in deze tijd van Corona geen normale ledenbijeenkomsten kunnen organiseren, een enquête onder de leden uitgezet. Hierbij hebben wij aangegeven (gezien de beperkingen die de corona maatregelen ons opleggen), dat een normaal cao- traject er niet inzit. Wij hebben mandaat gevraagd om voor de cao 2020 een inzet te kiezen voor een looptijd van 1 jaar met alleen een loonparagraaf en verder de cao ongewijzigd voortzetten. Er is gelukkig goed gebruik gemaakt van de enquête en wij hebben een groot aantal ingevulde formulieren ontvangen.

De uitkomst van de enquête leert, dat een overgrote meerderheid  begrip heeft voor de insteek, en een reële inzet voor een loonparagraaf kwam gemiddeld uit op 4,5%. De leden hebben ook goed onderbouwd dat een inzet van 4,5% reëel is gezien de ontwikkelingen bij hun in het bedrijf en de onzekere toekomst. De order intake is redelijk en bij verschillende plants wordt er veel overgewerkt om de productie rond te krijgen. Op sommige plants wordt zelfs geschakeld van een 4- naar een 5- ploegendienst. Met andere woorden: we zijn niet doof en blind voor de macro- economische situatie wat de corona pandemie met zich mee brengt maar in vergelijking met andere sectoren die een behoorlijke achteruitgang in volumes hebben, is bij de Kalkzandsteen & Cellenbeton gelukkig geen sprake. Ook de PAS- en de PFAS- problematiek klinkt door in onze loonvraag. Met de kaderleden die in de cao- commissie zitten hebben wij besloten om een reële loonvraag van 4,5% vast te stellen.

Zoals het gebruikelijk is wordt op de eerste dag niet echt onderhandeld: de voorstellen over en weer worden toegelicht en de economische situatie van bedrijven en de verwachting wordt met ons als vakorganisaties gedeeld.

De werkgeverdelegatie geeft een ander en veel somberder beeld van de omstandigheden. In een korte zin valt het samen te vatten: Het gaat goed, er is een teruggang maar te overzien, echter de toekomstverwachtingen zijn somber.

De werkgeversdelegatie geeft aan dat ze ook een éénjarige cao wensen, vanwege het ongewisse toekomstbeeld en gezien de sombere voorspellingen. Concreet hebben ze het volgende bod op tafel gelegd: een cao van één jaar met een verhoging van 0,5% per 1 juli 2020, en 1% per 1 januari 2021.

Beide delegaties hebben vastgesteld dat partijen ver uit elkaar liggen. Wij hebben aangegeven dat een loonbod op inflatieniveau, voor de inzet die de werknemers hebben gepleegd en dagelijks doen in deze sector, geen recht doet aan de waardering die de werknemers verdienen en niet onderbouwd kan worden met de financiële prestaties in deze sector. Werknemers in deze sector verdienen beter.

Op 23 september hebben wij een 2de onderhandelingsronde gepland. Wij hopen dat de werkgevers dan een insteek kiezen die recht doet aan de omstandigheden in deze sector.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij deze graag van u.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie (Henk Mink (Xella) en Fred Stoffer (Calduran)),

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E:  w.timmer@cnvvakmensen.nl