Onderhandelingen cao-Betonpompen

Uw cao-Betonpompen heeft als einddatum 31 december 2020. De cao moet verlengd gaan worden.

Dat het ongebruikelijke tijden zijn is ons bekend en heb ik mee laten wegen in mijn handelen. Om te komen tot een nieuwe cao heb ik twee keer met de werkgevers overleg gehad over de komende cao-onderhandelingen. In deze overleggen hebben de werkgevers aangegeven vanwege de onzekere toekomst door o.a. Corona, Pas en Pfas geen ruimte te zien in een loonbod. Werkgevers willen de cao ongewijzigd verlengen met 1 jaar zonder loonafspraken. In deze gesprekken heb ik aangegeven dat wij tot einde van dit jaar willen wachten met onderhandelingen om te bezien of de toekomst wat duidelijker is en hiermee dan de onderhandelingen in willen gaan.

Maar wat als de werkgelegenheid in de toekomst voor de ondernemingen nog enige tijd zo onzeker is? Kun u dan instemmen met een verlenging van de cao met 1 jaar?
Afspraak met werkgevers is dat we dit jaar wel gaan gebruiken om de mogelijkheid te onderzoeken om tot een sectorale AOW (afspraken van het landelijke pensioen akkoord) te komen, die de werknemer voor zijn AOW leeftijd in de gelegenheid stelt om eerder dan de AOW leeftijd gebruik te kunnen maken van de sectorale AOW en eerder te kunnen stoppen met werken. Ook zal er verder gesproken en invulling worden gegeven aan duurzaam inzetbaarheid van werknemer.

Vraag aan u is
Kunt u instemmen met verlenging van de cao Betonpompen zonder een loonsverbetering:

  • ja ik kan instemmen met ongewijzigde verlenging van de cao;
  • nee ik kan niet instemmen met een ongewijzigde verlenging van de cao.

Bij nee wat zou dan de loonsverhoging moeten zijn bij een 1-jarige cao.
Bij een 1-jarige cao zou de loonsverhoging minimaal ……..% moeten zijn.  

Vul hiervoor het bijgaande antwoordformulier in en stuur het naar mij via w.timmer@cnvvakmensen.nl of per post naar: 
CNV Vakmensen, T.a.v. Secretariaat, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
Uw reactie zie ik graag vóór 30 november tegemoet.

Willem Timmer,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 202 957
E. w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads